Învestire cu formulă executorie. Instanța competentă

Conform art. 641 alin. 2 C.proc.civ., cererea de învestire cu formulă executorie se soluționează de judecătoria în circumscripția căreia se află domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului (…). Dacă domiciliul sau, după caz, sediul creditorului se află în străinătate, creditorul va putea depune cererea de învestire și la judecătoria în circumscripția căreia se află domiciliul său ales.

Pentru ipoteza în care creditorul este o bancă, art. 641 alin. 2 C.proc.civ. are în vedere judecătoria de la sediul central al instituției și nu cea de la sediul sucursalei – entitate fără personalitate juridică. (Judecătoria Buzău, Sentința civilă nr. 535/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >