Group 1

Invocarea de către pârât a excepţiei de neexecutare a contractului în faza apelului

1 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

În apel, instanța care judecă litigiul realizează o veritabilă cercetare judecătorească a fondului litigiului, analizând, potrivit art. 478 alin. (2) C. proc. civ., motivele, mijloacele de apărare și dovezile invocate la prima instanță sau arătate în cadrul apelului sau prin întâmpinare.

În cazul în care excepția de neexecutare a contractului, în raport cu care urma să fie evaluată temeinicia pretențiilor reclamantului potrivit art. 1556 C. civ., a fost invocată de pârât prin întâmpinarea formulată în faza de judecată a apelului, instanţa de apel neanalizând-o, motivat de lipsa acestei apărări în primă instanță, hotărârea astfel pronunţată este nelegală întrucât, în acest context, excepția de neexecutare apare ca o veritabilă apărare pe fond care a fost invocată legal de către intimatul-pârât și care era esențială pentru evaluarea temeiniciei pretențiilor afirmate prin cerere, absenţa acestei examinări lipsind partea de principalul său mijloc de apărare şi ducând la pronunțarea unei decizii cu ignorarea normelor de drept material evocate. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 92 din 26 ianuarie 2016, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >