Invocarea din oficiu a decăderii pârâtului din dreptul de a emite dispoziţia de imputare

Legea specială, 188/1999 nu reglementează un regim specific pentru termenul de decădere prevăzut de art.85 alin.1, astfel că devin aplicabile dispoziţiile de drept comun în această materie, respectiv dispoziţiile art. 2550 alin. 2 din Noul Cod Civil.

Potrivit acestui text organul de jurisdicţie este obligat să invoce şi să aplice din oficiu termenul de decădere, indiferent dacă cel interesat îl pune sau nu îl pune în discuţie, cu excepţia cazului când acesta priveşte un drept de care părţile pot dispune în mod liber.

Aşa cum rezultă din conţinutul său judecătorul nu are numai dreptul dar şi obligaţia de invoca decăderea, astfel că, în speţă, chiar în lipsa invocării sale de către reclamantă a acestei sancţiuni, trebuia să se dea eficienţă prevederilor art. 2545 alin. 2 din Noul Cod Civil, potrivit cărora neexercitarea dreptului subiectiv înăuntrul termenului stabilit atrage pierderea lui, iar în cazul actelor unilaterale, împiedicarea, în condiţiile legii, a săvârşirii lor. (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal – Decizia nr. 7752/12 noiembrie 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >