Iresponsabilitatea – cauză de neimputabilitate

15 august 2016 Drept Penal Jurisprudenta

”Iresponsabilitatea reprezintă o cauză care înlătură caracterul penal al faptei, fiind definită de art. 28 C. pen., potrivit căruia, „nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală, săvârşită de persoană care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale, ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze.”

Ca atare, iresponsabilitatea poate fi definită ca o stare de incapacitate psihică a unei persoane, care din cauza alienaţiei mintale sau din alte cauze, nu poate să-şi dea seama de semnificaţia socială, morală sau juridică a acţiunilor sale, cât şi a urmărilor acestora.

Specific stării de iresponsabilitate este lipsa acelor capacităţi psihice ale persoanei care ţin de factorul intelectiv ori de factorul volitiv sau chiar de ambii factori ai vinovăţiei, situaţie în care nu poate fi antrenată răspunderea penală.

Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică din data de 1 octombrie 2014, întocmit de Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”, în urma analizării documentelor medicale depuse la dosarul cauzei şi a examinării psihiatrice privind pe inculpatul N.D. a reţinut că acesta este consumator de droguri şi alcool şi din anul 2007, având multiple internări în spitale de psihiatrie şi a concluzionat că inculpatul prezintă diagnosticele: „tulburare polimorfă de personalitate cu decompensări psihotice în antecedente, toxicomanie la etnobotanice, dependenţă etanolică, hepatită cronică cu HVC”, apreciindu-se că a avut capacitate psihică de apreciere critică asupra conţinutului şi consecinţelor social-negative ale faptei, acţionând cu discernământ diminuat.

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept ref pedeapsa „executată sau considerată ca executată” ce constituie primul termen al recidivei

Prin urmare, din perspectiva prevederilor art. 28 C. pen., prin raportare şi la concluziile raportului de primă expertiză medico-legală psihiatrică efectuat în cauză, instanţa de control judiciar constată că, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul N.D., afecţiunile de care acesta suferă nu sunt de natură să conducă la abolirea discernământului şi la constatarea că inculpatul a acţionat fără vinovăţie, situaţie în care se impunea achitarea sa pentru toate faptele ce i se reţin în sarcină.

Urmare analizei coroborate a probatoriului administrat în cauză, Înalta Curte, completul de 5 judecători, faţă de toate argumentele prezentate mai sus va concluziona în sensul că apărarea inculpatului N.D. constând în aceea că, în ceea ce-l priveşte ar exista o cauză de neimputabilitate, respectiv iresponsabilitatea, nu poate fi primită.” (ÎCCJ, Completul de 5 judecători, Decizia penală nr. 74/2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >