Judecata în lipsa inculpatului arestat

18 aprilie 2019 Drept Penal

Judecata poate avea loc în lipsa inculpatului arestat atunci când prezent la un termen, acesta menționează că nu mai dorește să participe la termenele ulterioare, întrucât nu se pune problema modului în care se consemnează manifestarea de voința inculpatului exprimată în fața instanței, ci doar măsurile care se pot lua când o astfel de manifestare există, inculpatul putând solicita și oral în fața instanței ca judecata să se desfășoare în lipsă, potrivit Comisiei de soluționare a contestațiilor – Drept procesual penal care a respins contestațiile formulate la baremul de notare la concursul de admitere la INM din 2018 cu privire la următoarea întrebare:

Judecata poate avea loc în lipsa inculpatului arestat, atunci când:
A) – avocatul ales al inculpatului solicită judecarea în lipsă, din motive umanitare;
B) – prezent la un termen, inculpatul menționează că nu mai dorește să participe la termenele ulterioare;
C) – inculpatul nu poate fi adus în fața instanței din cauza stării precare de sănătate.

Răspuns: B

Întrebarea a fost contestată de 17 candidați.

Citeste mai mult  ICCJ. Dispoziţiile art. 308 din Codul penal reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare

În motivarea soluției de respingere a contestațiilor, Comisia arată că varianta B de răspuns este corectă întrucât nu se pune problema modului în care se consemnează manifestarea de voința inculpatului exprimată în fața instanței, ci doar măsurile care se pot lua când o astfel de manifestare există.
Inculpatul poate solicita și oral în fața instanței ca judecata să se desfășoare în lipsă întrucât art 353 alin. 6 CPP nu distinge între părțile care pot formula o asemenea cerere. De altfel, solicitarea formulată de inculpatul prezent în fața instanței se consemnează în scris fie în cuprinsul declarației de inculpat semnată de acesta, fie în cuprinsul încheierii în care instanța consemnează susținerile participanților la proces consemnare care are tocmai rolul de a certifica existența și conținutul susținerilor acestora.

Varianta C nu este corectă întrucât această situație, starea precară de sănătate a inculpatului arestat care face imposibila aducerea sa în fața instanței, nu este prevăzută de lege. Potrivit art 364 alin. 1 teza a doua Cod de procedură penală aducerea inculpatului aflat în stare de deținere la judecată este obligatorie. Pe de altă parte, audierea respectiv participarea la judecată prin videoconferință nu este asimilată judecării în lipsă, ci în prezența inculpatului privat de libertate în conformitate cu dispozițiile art 364 alin. 1 teza finală Cod de procedură penală.

Cuvinte cheie: >