Justițiabilii nu pot formula acțiune civilă în despăgubiri împotriva judecătorilor pentru erorile judiciare săvârșite în procesele civile

3 august 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit reglementării actuale, răspunderea civilă a judecătorului este subsidiară și indirectă, iar justițiabilii nu pot formula acțiune civilă în despăgubiri împotriva judecătorului, context în care acțiunea directă împotriva judecătorului formulată de către persoana vătămată prin săvârșirea erorii judiciare este inadmisibilă.

”Prin sentința civilă nr. 1575 din data de 30.03.2015 Judecătoria Arad a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul BA în contradictoriu cu pârâtul CMP, având ca obiect pretenții în sumă de 30.000 lei reprezentând daune morale. Nu s-au acordat cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această sentință prima instanță a reținut că prin Sentința civilă nr. 225 pronunțată de Judecătoria Beiuș la data de 10.03.2014 în Dosar nr. X s-a respins cererea de revizuire formulată de către reclamantul BA în calitate de revizuient în contradictoriu cu terțul PLV în calitate de intimat, împotriva Sentinței civile nr. 144/2012 de pronunțată Judecătoria Beiuș în Dosarul nr.X ca tardivă, și a fost obligat reclamantul la plata sumei de 300 lei către terțul PLV.

Reclamantul susține că pârâtul d-l judecător CMP, de la Judecătoria Beiuș i-a trimis reclamantului o citație pentru a se prezenta pe data de 24.02.2014, pentru dezbaterile de fond, în proces cu PLV, în dosarul nr. X, citație care nu a fost închisă în plic iar pe data de 14.04.2014 a primit, neînchisă în plic sentința civilă nr. 225/10.03.2014 și fără să fi fost precizate în sentință în ce constau cheltuielile de judecată stabilite în sarcina sa în cuantum de 300 lei, fapt pentru care reclamantul consideră că i s-a încălcat dreptul la secretul corespondenței, prin nerespectarea art. 154 punct 2 Cod procedură civilă, art. 58 și art. 71-72 din Codul Civil și că ar fi fost încălcate prevederile art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, iar pentru prejudiciul cauzat solicită plata sumei de 30.000 lei reprezentând daune morale.

Citeste mai mult  ÎCCJ. Opțiunea reclamantului de alegere a competenței teritoriale, nu poate fi contestată nici de către pârât, nici de către instanță

Conform prevederilor art.52 alin. 3 din Constituția României “ Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită in condițiile legii și nu înlatura răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credintă sau gravă neglijență.”

Cu privire la răspunderea civilă se referă la răspunderea patrimonială a judecătorilor pentru erorile judiciare săvârșite în procesele civile, se constată că această formă de răspundere operează numai în raport cu statul, care are ulterior posibilitatea să formuleze o acțiune în regres împotriva judecătorului care a acționat cu rea-credință sau gravă neglijență. Statul nu are obligația să formuleze acțiunea în regres împotriva judecătorului sau procurorului, fiind la latitudinea Ministerului Finanțelor Publice să aprecieze asupra oportunității formulării acțiunii. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 96 alineat 6 din Legea 303/2004 Republicată,-privind statutul judecătorilor si procurorilor,-

„(6) Pentru repararea prejudiciului, persoana vatămată se poate îndrepta cu acțiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.” iar potrivit prevederilor art. 96 alin.(7) din Legea 303/2004 După ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate indrepta cu o acțiune în despăgubiri împotriva judecatorului sau procurorului care, cu rea-credință sau gravă neglijența, a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.

Citeste mai mult  Extrădare voluntară. Inadmisibilitatea contestației

În raport de reglementarea actuală, răspunderea civilă a judecătorului este subsidiară și indirectă, iar justițiabilii nu pot formula acțiune civilă în despăgubiri împotriva judecătorului, context în care operând inadmisibilitatea acțiunii directe formulate de către persoana vătămată prin săvârșirea erorii judiciare, împotriva judecătorului, prima instanță a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul BA în contradictoriu cu pârâtul CMP având ca obiect pretenții în sumă de 30.000 lei reprezentând daune morale.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel apelantul BA(…)

Tribunalul apreciază că apelul nu este fondat.

Analizând sentința atacată tribunalul constată că prima instanță a reținut o stare de fapt astfel cum rezultă din probele administrate în cauză și a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor legale incidente în cauză.

Astfel în mod întemeiat prima instanță a reținut că această formă de răspundere operează numai în raport cu statul, care are ulterior posibilitatea să formuleze o acțiune în regres împotriva judecătorului care a acționat cu rea-credință sau gravă neglijență. Statul nu are obligația să formuleze acțiunea în regres împotriva judecătorului sau procurorului, fiind la latitudinea Ministerului Finanțelor Publice să aprecieze asupra oportunității formulării acțiunii. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 96 alineat 6 din Legea 303/2004 Republicată,-privind statutul judecătorilor si procurorilor,-

Citeste mai mult  Conducere sub influența alcoolului. Amânarea aplicării pedepsei. Interdicția de a nu conduce, nejustificată

„(6) Pentru repararea prejudiciului, persoana vatămată se poate îndrepta cu acțiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.” iar potrivit prevederilor art. 96 alin.(7) din Legea 303/2004 După ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate indrepta cu o acțiune în despăgubiri împotriva judecatorului sau procurorului care, cu rea-credință sau gravă neglijența, a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.

Pentru aceste considerente Tribunalul în baza art. 480 respinge apelul.” (Tribunalul Arad, Decizia civilă nr. 963/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >