Lămurire dispozitiv. Determinarea legii aplicabile stabilirii dobânzii legale de către executorul judecătoresc

26 noiembrie 2015 Drept Civil

Eventualele nelamuriri si nemultumiri legate de modul în care executorul judecatoresc ar determina, în mod concret, cuantumul dobânzii legale pot fi exprimate de catre debitor în cadrul unei contestatii la executare și nu pe calea unei cereri de lămurire a dispozitivului hotărârii. 

Faptul ca au survenit mai multe reglementari ulterioare privind nivelul dobânzii legale nu constituie o piedica la executare, de natura sa impuna lamurirea titlului executoriu însusi.

Organul de executare nu se substituie instantei în determinarea legii aplicabile stabilirii dobânzii. Însa aceasta din urma nu trebuie calculata prin chiar titlul executoriu. Prin hotarâre este suficient sa se mentioneze acordarea sa.

”Prin Sentinta civila s-a dispus în mod lamurit si expres ca debitorul este obligat la plata creantei de 40.000 dolari sau echivalentul în lei la cursul BNR din data efectuarii platii, plus dobânda legala, calculata de la data scadentei si pâna la data platii efective. Aceasta din urma dispozitie a fost determinata de constatarea nulitatii clauzei contractuale prin care partile convenisera un nivel al dobânzii superior dobânzii legale.

Citeste mai mult  Actiunea in rectificarea inscrierilor in cartea funciara are un caracter subsidiar

Nu se poate retine vreo nelamurire ori vreun impediment la executare a dispozitivului mentionat. Astfel, prima instanta a apreciat ca neîntemeiata cererea de lamurire.

În apel, tribunalul a retinut în mod just faptul ca eventualele nelamuriri si nemultumiri legate de modul în care executorul judecatoresc ar determina, în mod concret, cuantumul dobânzii legale în discutie pot fi exprimate de catre debitor în cadrul unei contestatii la executare.

Pâna la solutionarea apelului nu s-a dovedit necesitatea unei astfel de lamuriri, demersul tinzând la înlaturarea respectivei dobânzi legale.

Totodata, tribunalul a mai apreciat în mod corect ca nu exista impedimente la stabilirea dobânzii legale fata de data scadentei. Opinia contrara ar duce la concluzia ca toate titlurile executorii stabilind o dobânda legala aferenta perioadei respective ar fi puse sub semnul întrebarii, ceea ce este, evident, nesustenabil.

Faptul ca au survenit mai multe reglementari ulterioare privind nivelul dobânzii legale nu constituie o piedica la executare, de natura sa impuna lamurirea titlului executoriu însusi.

Citeste mai mult  Dovada calității de reprezentant a persoanei juridice

În cazul în care calculul concret al dobânzii ar nemultumi vreo parte, în faza de executare, aceasta are la dispozitie, în acel moment, fata de un eventual interes nascut, contestatia la executare în conditiile legii.

Toate argumentele recurentei privind actele normative succesive de determinare a dobânzii legale/lipsa reglementarii pentru un anumit interval nu sunt fondate. Astfel, în lipsa acordului partilor în faza de executare, dobânda se stabileste prin expertiza de specialitate dispusa de catre executorul judecatoresc, eventualele nerespectari ale legislatiei ori alte nemultumiri ale partilor fiind antamate pe cale contestatiei la executare. În prezenta, anticipativ, toate aspectele privind calculul dobânzii nu pot fi decât aprecieri speculative. Chestiunea temeiului legal al dobânzii legale la data 12.08.1999 este, din nou, eventuala.

Jurisprudenta constanta a instantelor din întreaga tara este în sensul de a dispune acordarea, daca este cazul, a dobânzii legale fara a aduce amanunte suplimentare privind calculul detaliat al acesteia, raportat la fiecare lege în vigoare pentru anumite intervale de timp, etc.

Citeste mai mult  Asistență juridică superficială. Încălcarea dreptului la apărare

Nu se constata nici încalcarea principiului constitutional al neretroactivitatii legii ori a celui tempus regit actum, din moment ce în mod concret, pâna în prezent, dobânda nu a fost calculata cu indicarea unor nereguli din partea recurentei privind aplicarea retroactiva a vreunei norme.

Organul de executare nu se substituie instantei în determinarea legii aplicabile stabilirii dobânzii. Însa aceasta din urma nu trebuie calculata prin chiar titlul executoriu. Prin hotarâre este suficient sa se mentioneze acordarea sa. (Curtea de Apel Oradea, Sectia I-a civila, Decizia civila nr. 294/2015 – R din 30.09.2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >