Lămurirea dispozitivului ulterior executării voluntare a obligației stabilită în titlul executoriu

21 ianuarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

În timpul executării unei hotărâri judecătorești, lămurirea se poate face numai pe calea contestaţiei la executare, iar după executarea de bunăvoie a hotărârii, lămurirea nu mai este posibilă pentru că această procedură a fost pusă la dispoziţia părţii interesate, câtă vreme nu s-a cerut executarea, tocmai pentru înlăturarea oricăror eventuale dificultăţi la executare.

Ulterior executării de bunăvoie de către părţi, nu se mai poate cere lămurirea hotărârii sub aspectul înţelesului, întinderii sau aplicării dispozitivului. (ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1845 din 24 septembrie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >