Legea contenciosului administrativ. Imposibilitatea atacării încheierii prin care instanța de executare amendează conducătorul autorităţii publice neconstituțională

17 decembrie 2015 Drept Administrativ si Fiscal

Joi, 17 decembrie 2015, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis că soluția legislativă potrivit căreia încheierea prevăzută de art.24 alin.(3) din Legea nr.554/2004 este ʺdefinitivă” este neconstituțională, potrivit unui comunicat al instituției.

Curtea a constatat că lipsa unei căi de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţa de executare prin care se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere încalcă prevederile constituţionale ale art.21 referitoare la accesul liber la justiţie, reglementând o restrângere a exerciţiului acestui drept care nu respectă condiţia de proporţionalitate prevăzută de art.53 alin.(2) din Constituţie.

Cuvinte cheie: > >