Group 1

Legea medierii s-ar putea modifica

18 februarie 2016 Noutati legislative

Consiliul de Mediere a dat publicității marți, 16 februarie 2016, propunerea de completare a Legii 192/2006.

Printre noile prevederi, menționăm:

  • în toate litigiile ce au ca obiect domeniile prevăzute de art. 60 ind. 1 , încercarea soluționării acestora prin mediere reprezintă o condiție prealabilă pentru introducerea acțiunilor; dacă reclamantul nu face dovada încercarii de soluţionare prin mediere, acţiunea sa va fi respinsă ca prematur introdusă/ inadmisibilă.
  • prin proiect se introduc în Statutul profesiei noi dispoziţii privind stagiatura, sub responsabilitatea unui profesionist calificat (mediatorul definitiv), urmată de examenul de definitivat în profesie.
  • se prevede organizarea teritorială la nivel județean a corpului profesional al mediatorilor din România, constituit din totalitatea mediatorilor autorizați. Astfel, în fiecare unitate administrativ teritorială a țării, se prevede înființarea prin prezenta lege a câte unei entități cu personalitate juridică proprie (Corpul Profesional Județean al Mediatorilor – C.P.J.M.), constituită din totalitatea mediatorilor care funcționează în raza sa; totalitatea entităților județene alcătuiesc Uniunea Corpului Profesional al Mediatorilor din România – U.C.P.M.R.
  • se prevede descentralizarea atribuțiilor actualului Consiliu de Mediere (sintagma de „Consiliul de Mediere” se înlocuiește cu sintagma Uniunea Corpului Profesional al Mediatorilor din România – U.C.P.M.R.) prin mandatarea parțială a competențelor acestuia către entitățile cu personalitate juridică proprie în fiecare unitate administrativ teritorială a țării (C.P.J.M.).

Cuvinte cheie: >