Legea prevenției pentru mediul de afaceri. Firmele nu vor mai fi amendate de autorități la prima abatere

13 ianuarie 2017 Business Noutati legislative

Autoritățile de control nu vor mai putea aplica agenților economici amenzi la prima constatare a unei fapte care constituie contravenție, astfel încât o firmă găsită cu nereguli în timpul unui control va avea la dispoziţie cel puţin şapte zile lucrătoare pentru a-şi remedia problemele. Aceste prevederi sunt incluse într-un proiect de lege prezentat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2017.

Practic, autoritatea care constată contravenția nu va putea aplica sancțiunea contravențională la prima constatare ci va încheia un proces-verbal de constatare a neregulilor și va redacta planul de conformare, care va cuprinde aspecte ce trebuie remediate, precum și termenul de conformare pentru fiecare faptă. Termenul de conformare nu poate fi mai mic de 7 zile lucrătoare, informează Agerpres.

După expirarea termenului de conformare, autoritățile pot relua controlul iar în situația în care se constată că nu au fost respectate obligațiile stabilite în planul de conformare, în termenul acordat, se pot aplica sancțiunile prevăzute de actele normative.

Citeste mai mult  Românii din străinătate vor putea obține mai rapid certificatele de cazier judiciar

Contribuabilul beneficiază de măsurile de prevenție o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenție, într-un termen de 5 ani.

Legea prevenției se va aplica pentru sancțiunile prevăzute de: Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea securității și sănătății în muncă, Codul muncii, Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, Legea contabilității, Legea dialogului social, Legea privind înființarea și dezvoltarea IMM-urilor, Legea privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, Legea privind ucenicia la locul de muncă, Hotărârea de Guvern privind registrul general de evidență a salariaților.

Legea prevenției nu va fi aplicată în cazurile în care există un pericol grav și iminent de accidentare pentru salariați sau se utilizează munca nedeclarată sau a minorilor..

Termenul estimat pentru redactarea formei finale a acestui proiect de lege, avizarea interministerială și adoptarea în ședința de Guvern este 23 februarie 2017.

Cuvinte cheie: >