Legea privind calitatea în construcții, modificată

9 mai 2019 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numărul 359 din 9 mai 2019 a fost publicată Legea nr. 97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, act normativ ce aduce modificări vizând accesul la utilităţi, în condiţii de siguranţă, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora si a mediului înconjurător.

Legea introduce pentru investitori obligația referitoare la calitatea construcţiilor privind ”permiterea utilizării construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii, atât în cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii.”

De asemenea, și proprietarii construcțiilor vor avea obligația de ”permitere a utilizării construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţiile asupra construcţiilor existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii.”

Nerespectarea de către investitori și proprietari a acestor noi obligații se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Cuvinte cheie: >