Legea privind organizarea judiciară și Legea privind organizarea și funcționarea CSM, modificate de deputați

14 decembrie 2017 Noutati legislative

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 13 decembrie, o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Câteva dintre modificările și completările adoptate de deputați prevăd următoarele:

  • Configuraţia sălii de judecată trebuie să reflecte principiul egalităţii de arme în ceea ce priveşte aşezarea judecătorului, procurorilor şi avocaţilor.
  • Hotărârile judecătoreşti trebuie redactate în termen de cel mult 30 de zile de la data pronunţării. În cazuri temeinic motivate, termenul poate fi prelungit cu câte 30 de zile, de cel mult două ori.
  • Sistemul de repartizare aleatorie a cauzelor pe complete de judecată se auditează extern, la fiecare 2 ani, sub conducerea Ministerului Justiţiei şi cu implicarea societăţii civile şi a organizaţiilor profesionale ale magistraţilor.
  • Soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale sau netemeinice.
  • Contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate în materie penală de către judecătorii şi tribunale în cursul judecăţii în primă instanţă, de către judecătorii de drepturi şi libertăţi şi judecătorii de cameră preliminară de la aceste instanţe se soluţionează în complet format din 2 judecători.
  • Apelurile şi recursurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.
  • În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se înfiinţează şi funcţionează Secţia de Investigare a unor Infracţiuni din Justiţie care are competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile de corupţie şi a celor asimilate acestora, prevăzute de Codul penal şi de Legea nr. 78/2000, infracţiunile de serviciu sau în legătură cu acesta, precum şi a infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei săvârşite de judecători şi procurori, inclusiv cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi de judecătorii şi procurorii militari.
  • Pe toată durata mandatului, membrii Consiliului Superior al Magistraturii pot fi interpelaţi de către un număr minim de 30 de judecători sau procurori sau de către asociaţiile profesionale cu privire la activitatea pe care o desfăşoară, modul cum îşi îndeplinesc atribuţiile sau despre cum îşi respectă angajamentele din programul cu care au candidat pentru ocuparea funcţiei.
Citeste mai mult  Legea privind calitatea în construcții, modificată

Competența decizională aparține Senatului.

Cuvinte cheie: > > >