Legea privind pensiile ocupaționale, în Monitorul Oficial

9 ianuarie 2020 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numărul 10 din 8 ianuarie 2020 a fost publicată Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, act normativ ce are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2016/2341 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP). Proiectul defineşte principiile înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, autorizarea schemelor de pensii ocupaţionale, constituirea fondului de pensii ocupaţionale prin contract de societate civilă, colectarea contribuţiilor şi investirea resurselor financiare ale fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi plata pensiilor ocupaţionale.

Pensia ocupațională este o pensie suplimentară, distinctă și vine în completarea tipurilor de pensii acordate în cadrul sistemelor de pensii din România.

Potrivit legii, în cazul în care un angajator decide să stabilească o schemă de pensii ocupaționale, acesta are obligația să ofere schema tuturor angajaților săi și să vireze contribuții. Angajatul poate participa, dacă dorește, conform schemei. Angajatorul poate stabili cuantumuri diferențiale de contribuție proprie pentru angajații săi pe criterii de vechime, funcție sau drepturi salariale.

Citeste mai mult  Noi reglementari pentru un acces sporit la serviciile medicale

Încheierea unor relații contractuale între o persoană și un angajator nu poate fi condiționată de obligarea persoanei respective de a contribui în nume propriu la un fond de pensii ocupaționale.

Contribuțiile angajatorului și ale angajatului se datorează, se colectează și se virează de către angajator pe baza numelui. prenumelui și a codului numeric personal a participantului. Contribuțiile persoanelor care obțin venituri din activități independente sunt virate direct de către acestea pe baza numelui, prenumelui și a codului numeric personal al participantului. Angajatorul nu poate face rețineri pentru contribuțiile angajaților la un fond de pensii ocupaționale fără acordul scris al angajatului, consemnat în actul individual de aderare la fond sau, ulterior, într-o notificare transmisă administratorului și angajatorului.

Legea va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Cuvinte cheie: