Group 1

Legislația RCA se modifică: Despăgubiri limitate pentru vătămările corporale

9 septembrie 2016 Noutati legislative

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de urgență privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule.

Principalele modificări pe care le aduce proiectul de act normativ se referă la reglementarea contractului de asigurare RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile generale și particulare ale acoperirii asigurării RCA, modalitatea și termenele de plată în cazul în care se optează pentru plata în rate, riscurile suplimentare celor obligatorii prevăzute de lege.

Contractul RCA

 • poate cuprinde alte clauze și condiţii suplimentare în măsura în care acestea nu restricționează drepturile terțelor persoane prejudiciate.
 • se încheie pe o perioadă de o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului.
 • poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului. În situația producerii riscului pe perioada suspendării contractului RCA, asigurătorul este obligat la plata despăgubirii, acesta având drept de regres împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului. Procedura suspendării se stabilește prin reglementări comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor și A.S.F..
 • plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat și
  asigurătorul RCA.
Citeste mai mult  Fumatul interzis complet în toate spaţiile publice închise

Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA

 • pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 1.000.000 euro;
 • pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 5.000.000 euro.
 • limitele de răspundere sunt revizuite din 5 în 5 ani, în funcţie de evoluţia indicelui european al preţurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizaţi ai preţurilor de consum și sunt prevăzute în reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Răscumpărarea părţii din prejudiciu suportată de asigurat

Prin contractul RCA părţile pot conveni posibilitatea răscumpărării, respectiv suportarea de către asigurat a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului, asiguratul compensând asigurătorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

Posibilitatea aplicării procedurii compensării directe în cazul asigurărilor RCA

Potrivit proiectului, în baza unei clauze contractuale opționale asiguratul va putea să se adreseze propriului asigurător RCA pentru obținerea despăgubirilor, acesta recuperând ulterior contravaloarea daunei achitate de la
asigurătorul persoanei vinovate.

Citeste mai mult  CSM a avizat negativ proiectul de modificare a legilor justiției

În urma compensării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiate recuperează contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

Compensarea directă poate opera în următoarele situaţii:

– accidentele auto se produc pe teritoriul României;
– vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România;
– prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
– ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
– prejudiciile exclud vătămările corporale.

Procedura compensării directe se stabileşte prin convenţii multilaterale încheiate între asigurătorii RCA.

Sistemul compensării directe nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

Despăgubiri limitate pentru vătămările corporale

Potrivit proiectului, stabilirea despagubirii pe cale amiabilă se realizează pe baza următoarelor criterii generale de evaluare:

 • despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrității corporale ori a sănătăţii persoanelor se evaluează pe baza punctajului obţinut prin însumarea punctelor, comunicat de către Institutul Naţional de Medicină Legală şi prevăzut în reglementările A.S.F.
 • evaluarea despăgubirilor are în vedere un nivel mediu prezumat al suferinței îndurate de persoanele prejudiciate;
 • valoarea unui punct traumatic este egală cu dublul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la data producerii accidentului;
 • despăgubirile se pot ajusta în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte, pe bază de documente justificative;
 • punctajul pentru suferințele cauzate prin vătămarea integrității corporale ori a sănătății persoanelor include numai prejudiciile legate de durerile fizice; pentru prejudiciile legate de traumele psihice, persoana prejudiciată poate aduce documente în dovedirea acestora.
Citeste mai mult  Alocația de susținere a familiei nu va mai fi condiționată de plata taxelor și impozitelor locale

Textul proiectului poate fi consultat AICI.

Cuvinte cheie: > >