Limitele dreptului de reprezentare al administratorilor societății. Contract de ipotecă încheiat de unul dintre administratori

Potrivit dispoziţiilor art. 70 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actele de dispoziţie asupra bunurilor unei societăţi pot fi încheiate în temeiul puterilor conferite reprezentanţilor legali ai societăţii, după caz, prin lege, actul constitutiv sau hotărârile organelor statutare ale societăţii adoptate în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale actului constitutiv al societăţii, nefiind necesară o procură specială şi în formă autentică în acest scop, chiar dacă actele de dispoziţie trebuie încheiate în formă autentică.

Astfel, în cazul în care la încheierea unui contract de ipotecă societatea a fost reprezentată doar de către unul dintre administratori, această reprezentare respectând dispoziţiile Legii nr. 31/1990 şi actul constitutiv, nu se poate vorbi de lipsa consimţământului la încheierea actului, faptul că celălalt administrator nu şi-a dat acordul neimpietând asupra valabilităţii actului încheiat între societate – care a fost legal reprezentată – şi o terţă persoană. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 731 din 5 martie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > > > >