Group 1

Lipsa consemnării în procesul-verbal de contravenție a posibilității achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii

”Prin procesul-verbal de contravenție, petentul a fost sancționat cu amendă în sumă de 2.000 lei, pentru încălcarea art. 48 raportat la art. 64 din Legea nr. 136/1995, întrucât a condus autovehiculul  (înmatriculat în Ungaria) pe DN7, fără a avea asigurare de tip carte verde valabilă. Totodată, petentului i s-a reținut certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu nr. de înmatriculare.

Examinând legalitatea actului sancționator, instanța reține că, potrivit art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001, alături de alte mențiuni, procesul-verbal de contravenție va cuprinde și posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate, iar potrivit art. 28 alin. 1 din același act normativ, agentul constatator va face mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de contravenție.

De asemenea, în conformitate cu art. 68 din Legea nr. 136/1995, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, în condițiile art. 28 din OG nr. 2/2001.

Citeste mai mult  Contract de întreținere vs contract de rentă viageră. Eroare cu privire la natura juridică

Așa fiind, văzând că în cuprinsul actului sancționator nu s-a consemnat posibilitatea achitării în 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege – posibilitate recunoscută de actul normativ incident ce stă la baza aplicării sancțiunii – instanța apreciază că s-a produs o vătămare a petentului care se află în imposibilitate de a achita jumătate din amendă la organul financiar competent, vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului constatator.

Ca urmare, față de cele ce preced și socotind de prisos a mai analiza celelalte critici aduse de petent, instanța, în temeiul art. 34 din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, va admite plângerea și va anula procesul-verbal de contravenție.” (Judecătoria Arad, Sentința civilă nr. 122/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >