Lipsa din procesul-verbal de contravenție a mențiunii privind locul săvârșirii faptei

”Potrivit art. 17 din OG 2/2001, invocată „Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.”

Indicându-se ca loc al săvârșirii faptei contravenționale doar “Venus”, fără a se menționa că este o stradă cu această denumire, în Timișoara, instanța a conchis că lipsa mențiunii privind locul săvârșirii faptei atrage nulitatea absolută a procesului verbal contestat, invocată de însuși petentul, nefiind niciun alt element care să-i formeze instanței convingerea că fapta contravențională ar fi avut loc în Timișoara, localitate care a fost indicată doar ca sediu al agentului constatator, respectiv Biroul Poliției Rutiere Timișoara și ca fiind domiciliul petentului.

Ca o firească urmare, în condițiile art. 34 din OG 2/2001, rap. la art. 17 din același act normativ, instanța a admis excepția, constatând nulitatea absolută a procesului verbal de contravenție contestat.

Citeste mai mult  Obligația conducătorului auto de a avea asupra sa și de a prezenta polițistului rutier asigurarea RCA

Împotriva sentinței civile nr. 8279/11.06.2015, pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosar nr. X, a declarat apel intimatul Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, solicitând modificarea acesteia, în sensul respingerii plângerii contravenționale și menținerea procesului verbal atacat. (…)

Analizând sentința apelată prin prisma criticilor formulate în calea de atac, a art. 476 și urm. cpc, tribunalul constată că aceasta este nelegală și netemeinică, urmând a admite apelul. (…)

Se constată că prima instanță a aplicat în mod greșit sancțiunea nulității actului, în condițiile în care mențiunea privind locul săvârșirii faptei nu este prevăzută, în cuprinsul art. 17 din OG nr. 2/2001, sub sancțiunea nulității absolute. Ca atare, puteau fi incidente cauzei disp. art. 16 din OG nr. 2/2001 cu privire la această pretinsă omisiune a procesului verbal, doar dacă petentul invoca și dovedea o vătămare cauzată prin încheierea actului în acest mod, potrivit art. 175 al. 1 cpc. De altfel, chiar în cuprinsul concluziilor scrise, petentul a arătat că actul sancționator este lovit de sancțiunea nulității relative și nu absolute, nefăcând trimitere la nici un fel de vătămare cauzată prin încheierea actului în acest mod.” (Tribunalul Timiș, Decizia civilă nr. 166/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >