Lipsa dovezii calității de reprezentant. ”Invocarea pentru prima dată în calea de atac” vs. ” invocarea direct în calea de atac”

5 decembrie 2019 Drept Civil

Formularea ”invocarea pentru prima dată în calea de atac” este echivalentă cu ” invocarea direct în calea de atac”, arată Comisia de soluționare a contestațiilor – Drept procesual civil care a respins contestațiile formulate la baremul de notare la concursul de admitere la INM din perioada 17 septembrie 2019 – 20 februarie 2020 cu privire la următoarea întrebare:

Lipsa dovezii calității de reprezentant:
A) poate fi invocată numai de partea care are interes, nu şi de procuror, atunci când acesta participă la procesul civil;
B) poate fi invocată și de instanța de judecată, din oficiu;
C) înaintea primei instanţe, nu poate fi invocată direct ȋn căile de atac.

Răspuns corect: B, C.

Prin contestația ce a vizat varianta  de răspuns C, s-a susținut caracterul incorect al acesteia, întrucât ar fi ambiguă, în sensul că prin noțiunea de ”direct”, utilizată în cuprinsul variantei c), nu se poate înțelege pentru ” prima dată”, formulare utilizată în cuprinsul dispoziției cuprinse în art. 82 alin. 2 C.pr.civ. Potrivit Comisiei, contestația este neîntemeiată, căci formularea ” invocarea pentru prima dată în calea de atac” este echivalentă cu ” invocarea direct în calea de atac”, ambele variante fiind unanim acceptat.

Citeste mai mult  Revizuirea în cazul existenţei unor hotărâri definitive potrivnice pronunţate de instanţe de grade diferite. Instanța competentă

Nici contestația ce a vizat varianta b) de răspuns nu este întemeiată, arată Comisia. Prin motivele contestației s-a susținut caracterul controversat al caracterului excepției lipsei dovezii calității de reprezentant, în sensul că nu toți autorii susțin caracterul absolut al excepției. Din verificarea doctrinei de specialitate, comisia de contestații a constatat că opinia doctrinară invocată este una izolată, restul doctrinei de specialitate (prin aceasta înțelegându-se cel ăuțin trei lucrări de specialitate de anvergură) reținând caracterul de normă de ordine publică a dispoziției cuprinse în art. 82 c.pr.civ., cu consecința calificării excepției lipsei dovezii calității de reprezentant ca fiind una abolută. Prin urmare, excepția poate fi invocată de instanță, din oficiu, astfel încât și varianta b) de răspuns a grilei este corectă.

Cuvinte cheie: >