Group 1

Lipsa mențiunii în procesul-verbal de contravenție a posibilității achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii

”Raportat la prevederile art. 16 alin 1din OG 2/2001 precum şi la susţinerea petentului conform căruia nu este completată în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, rubrica în care se prevede posibilitatea achitării amenzii în termen de 2 zile lucrătoare, instanţa reţine că această omisiune nu atrage nulitatea absolută a procesului-verbal, lipsa acesteia fiind stipulată în art. 16 alin.1 din OG nr. 2/2001, dar sancţiunea este de nulitate relativă condiţionată însă de existenţa unei vătămări ce nu ar putea fi înlăturată numai în condiţiile anulării actului, vătămare care în speţă nu a fost dovedită de petent.” (Judecătoria Săveni, Sentința nr. 1140/3 decembrie 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >