Group 1

Lipsa rovinietei. Prescripţia aplicării amenzii contravenţionale

”Prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției ce face obiectul plângerii de față, agentul constatator al intimatei a reținut la controlul efectuat la data de 18.12.2014 ora 22:18 pe DN1, S_, jud.AB, că autovehiculul categoria A, cu număr de înmatriculare X, deținut de petent, a circulat fără rovinietă.

S-a reținut că fapta respectivă constituie contravenție potrivit art. 8 alin. 1 din O.G. NR. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu modificările și completările ulterioare, iar potrivit alin. 3 ind. 2 al aceluiași articol se sancționează cu amendă de 250 de lei.

Sub aspectul legalității actului constatator, prima instanță a reținut că potrivit art. 9 alin 8 din OG 15/2002 „(8) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal se comunică contravenientului în termen de cel mult două luni de la data constatării contravenției, interval pentru care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul.”

S-a arătat în sentința atacată că termenul de 2 luni de zile stabilit prin OG 15/2002 este un termen special în raport cu prevederile art. 13 din OG 2/2001 care prevede că aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

Interpretând prevederile art. 9 din OG 15/2002, instanța a reținut că, constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către agenții constatatori enumerați la art. 9 alin 1 lit.a)-c). Constatarea contravenției se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate, amplasate pe rețeaua de drumuri naționale din Romania, consemnându-se aceasta în procesul verbal.

Citeste mai mult  Motive obiective privind suspendarea executării silite

Instanța a ținut seama de consemnările din cuprinsul procesului-verbal de contravenție și de susținerile intimatei în cuprinsul întâmpinării potrivit căreia constatarea contravenției a fost efectuată cu ajutorul mijloacelor specifice Sistemului Informatic de emitere, Gestiune, Monitorizare și Control a Rovinietei la data de 15.06.2015.

În continuare, instanța a reținut aplicabilitatea alin.8 al art. 9 din OG 15/2002 potrivit căruia, atunci când constatarea s-a făcut cu ajutorul mijloacelor tehnice la care s-a făcut referire mai sus, procesul verbal se întocmește în termen de 2 luni de zile de la data constatării contravenției. Nu se poate reține că agentul poate costata săvârșirea contravenției oricând dorește, dar nici că mijlocul tehnic este cel care constată săvârșirea contravenției.

Instanța a apreciat că rațiunile pentru care legiuitorul a permis folosirea unor mijloace tehnice cu ajutorul cărora agentul constatator să identifice persoanele care nu respectă legea a fost acela de a ușura munca acestora și a crește eficiența în identificarea săvârșirii de contravenții și aplicarea de sancțiuni contravenționale. Cu toate acestea, faptul că agentul constatator uzează de un mijloc tehnic nu înseamnă că acesta poate verifica la orice perioadă de timp înregistrarea mijlocului specific SIEGHCR și aplica sancțiuni contravenționale pe baza acesteia. Mai mult decât atât, dacă s-ar interpreta dispozițiile legale în sensul că agentul constatator poate întocmi procesul verbal de contravenție la orice interval de timp de la comiterea faptei de natura contravențională înregistrară cu ajutorul mijlocului tehnic specific, dispozițiile legale invocate nu ar mai avea finalitate, cu atât mai mult cât instanța nu ar putea verifica data la care agentul constatator urmărește înregistrarea video și a constatat că a fost săvârșită o contravenție.

Citeste mai mult  Dobânda pe perioada suspendării executării actului administrativ

În concluzie, instanța a apreciat că data constatării contravenției este data la care mijlocul tehnic a înregistrat fapta, dată la care agentul constatator ar trebui să verifice dacă a fost săvârșită o contravenție, iar în termen de 2 luni să întocmească procesul verbal, astfel cum prevede art. 9 din OG 15/2002.

Sub acest aspect, instanța de apel reține că potrivit art. 13 alin. (1) din OG 15/2002: Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie in termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei – prescripția aplicării sancțiunii contravenționale.

Potrivit art.9 alin (8) din OG 15/2002: Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal se comunică contravenientului în termen de cel mult două luni de la data constatării contravenției, interval pentru care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul.

În continuare, instanța de apel reține că art. 9 din OG 15/2002 nu reglementează un termen special de prescripție – un astfel de termen trebuie prevăzut în mod expres de actul normativ – ci are ca scop nesancționarea succesivă pentru un interval de timp determinat a aceleiași persoane pentru săvârșirea contravenției de a nu deține rovinietă valabilă ( în situația contrară, în fapt se poate întâmpla ca aceeași persoană, circulând pe aceeași rută cu același autovehicul, fără a deține rovinietă valabilă să fie sancționat în intervalul de 2 luni de zile de zeci de ori ).

Citeste mai mult  Contravenții. Problema calității de persoană juridică a PFA

Practic, prin reglementarea prevăzute de art. 9 alin 8 din OG 15/2002 se reglementează un caracter de continuitate al acestei contravenții și se înlătură posibilitatea aplicării mai multor sancțiunii pentru aceeași faptă contravențională în intervalul de două luni de zile de la data săvârșirii/constatării faptei.

Odată ce a fost întocmit procesul verbal, agentul constatator trebuie să comunice procesul verbal contravenientului în termen de 2 luni de zile de la data întocmirii procesului verbal, sancțiunea fiind nulitatea proceselor verbale încheiate pentru acest interval de timp.

Ca atare excepția prescripției aplicării respectiv a executării sancțiunii contravenționale nu își găsește aplicabilitate în speța de față, întrucât procesul verbal a fost întocmit în termenul legal de 6 luni de la săvârșirea contravenției și comunicat în termenul de 2 luni de zile de la data aplicării sancțiunii, așa cum prevede art. 13 alin. (1) respectiv art. 14 din OG 2/2001.

În ceea ce privește comunicarea procesului verbal de contravenție, instanța de apel reține că acesta a fost comunicat petentului din prezenta cauză la data de 02.07.2015 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la aceeași dată fiind încheiat și procesul verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare a procesului verbal de contravenție încheiat în prezenta martorului CE– data rezultând fără dubiu din cuprinsul procesului verbal depus la dosar .

În aceste condiții, instanța reține că s-a respectat termenul prevăzut și de art. 14din OG nr. 2/2001.” (Tribunalul Alba, Decizia civilă nr. 624/26 mai 2016, www.rolii.ro)

Pe aceeastă temă, a se vedea și soluția Tribunalului Prahova.

Cuvinte cheie: >