Lipsa rovinietei. Prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale

”Referitor la apărarea petentei privind prescrierea aplicării sancţiunii contravenţionale a amenzii contravenţionale stabilite prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria R15 nr…din data de 06.07.2015, întocmit de intimata, instanţa a apreciat ca fiind întemeiată în raport de dispoziţiile art. 9 alin.3 teza a 2-a din O.G. nr. 15/2002 modificată şi completată, potrivit cărora „Procesul verbal se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de 60 zile de la data constatării contravenţiei …” -, termen legal imperativ ce nu a fost respectat de către agentul constatator.

Este adevărat că potrivit art.13 alin. 1 din O.G. nr. 2/ 2001 – legea generală privind regimul juridic al contravenţiilor -, aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei cu menţiunea că executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii conform art. 14 alin. 1.

***Marja de eroare a aparatului radar. Plângere contravențională admisă în parte. Menținerea amenzii***

Totuşi, art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 15/ 2002, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 144/2012 şi O.U.G 8/2015, prevede că procesul-verbal se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de 60 de zile de la data constatării contravenţiei, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin1, fiind astfel stabilit, prin legea specială, un termenul de aplicare a sancţiunii amenzii 60 de zile care derogă de la cel de 6 luni stabilit prin dispoziţii OG 2/2001.

Citeste mai mult  Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 CPP

Deşi intimata a încercat să imprime ideea că data constatării contravenţiei prevăzute de art.8 alin.1 este diferită de momentul săvârşirii faptei, instanţa a reţinut că potrivit art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 15/ 2002 constatarea contravenţiilor se poate face cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

De altfel, potrivit art. 9 alin. 1 din O.G nr. 15/2002 modificată prin OUG 8/2015, constatarea contravenţiilor prevăzute la art.8 din O.G nr. 15/2002, se efectuează cu ajutorul mijloacelor tehnice, parte a SIEGMCR, care, pot fi dispozitive amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, respectiv sisteme de camere video, fixe sau mobile şi care au rolul de a identifica, în regim static ori dinamic, numărul de înmatriculare al vehiculului, în vederea interogării bazei de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul verificat.

***Depășire limită de viteză. Proces verbal de contravenție anulat. Dovada că autovehiculul se afla în localitate***

Citeste mai mult  Infracțiunea de contrabandă. Achitare

Alin. 4 stipulează că, în cazul utilizatorilor români, dacă se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la alin. 1, lipsa rovinietei valabile pentru vehiculul verificat, în baza datelor privind utilizatorul acestuia furnizate de …, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei. Conform alin. 5 procesul-verbal de constatare a contravenţiei prevăzut la alin. 4 se încheie ulterior, în lipsa contravenientului.

Potrivit alin. 8 al art.9 din OG 15/2002, procesul-verbal de constatare a contravenţiei, încheiat conform alin. 4, se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de 60 de zile de la data constatării contravenţiei, interval în care nu se pot încheia alte procese verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor art.8 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002.

Corelând dispoziţiile legale anterior menţionate, instanţa a apreciat că în speţă constatarea săvârşirii contravenţiei prevăzute de art.8 alin.1 din OG 15/2002 se face în momentul folosirii sistemelor de camere video amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, dispozitive, care identifică numărul de înmatriculare al vehiculului, şi, prin interogarea bazei de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul verificat, se poate stabili lipsa rovinietei.

Având în vedere faptul că la data de 21.02.2015, a fost înregistrată cu ajutorul sistemelor de camere video, fapta petentei de a circula cu autovehiculul cu nr. de înmatriculare … fără a achita tariful special de utilizare a drumurilor publice (rovignetă),(…) instanţa reţine ca aceasta este data constatării contravenţiei, respectiv cea a capturii foto.

Citeste mai mult  Pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare. Neprezentarea pârâtei la interogatoriu

***Contraventie. Previzibilitatea normei de incriminare***

Faţă de dispoziţiile art. 9 alin. 8 din O.G. nr.15/ 2002, astfel cum a fost modificat prin OUG nr.8/2015, agentul constatator avea obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la data de 21.02.2015, să obţină datele utilizatorului acestuia furnizate de … şi să încheie actul sancţionator, însă acesta a procedat la întocmirea procesului verbal în data de 06.07.2015 şi l-a comunicat la data de 23.07.2015, fiind astfel depăşit termenul imperativ de 60 de zile, intervenind sancţiunea prescripţiei aplicării sancţiunii contravenţionale.

Având în vedere dispoziţiile art.9 alin.1, 2, 4 şi alin.8 din OG 15/2002 modificată prin OUG 8/2015, instanţa a admis plângerea contravenţională formulată de petentul contradictoriu cu intimata, şi va anula procesul verbal de contravenţie seria R15 nr. 0090672 din data de 06.07.2015.” (Judecătoria Mizil, Sentința civilă nr. 38 din 25 ianuarie 2016, portal.just.ro)

Update: Hotărârea a rămas definitivă prin respingerea apelului formulat de CNADNR – Decizia nr.  1613 din 16 iunie 2016 a Tribunalului Prahova.

 

Cuvinte cheie: >