Lipsa rovinietei. Prescripția dreptului de a aplica amenda contravențională

”Prin procesul verbal de constatare a contravenției nr. x/10.08.2015, apelanta-petentă a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 1750 lei pentru nerespectarea dispozițiilor prevăzute de art.8 alin 1 din OG nr.15/2002, reținându-se că, în data 7.03.2015 ora 10.21, s-a circulat cu autovehiculul aparținând părții pe DN 2, fără a se deține rovinietă valabilă.

Prima instanță a respins plângerea contravențională, apreciind în esență că dreptul de a aplica amenda contravențională se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei, potrivit art. 13 alin 1 din OG 15/2002, iar executarea amenzii contravenționale se prescrie în termen de 2 luni de la data întocmirii procesului verbal de contravenție daca acesta nu a fost comunicat, astfel cum prevăd dispozițiile art. 9 alin 8 din OG 15/2002. Soluția pronunțată cu interpretarea greșită a dispozițiilor legale incidente. Astfel:

Potrivit art.9 alin.3 din O.G. nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, forma în vigoare de la data săvârșirii contravenției, Procesul-verbal se întocmește și se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenției, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1).

Totodată, conform art.9 alin. (2) din O.G. nr.15/2002, începând cu data de 1 august 2010, constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe rețeaua de drumuri naționale din România, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției.

Citeste mai mult  Exercitarea în comun a autorităţii părinteşti. Excepţii. Convenţia părţilor

Potrivit art. 13 alin. 1 din OG 2/2001, Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie in termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei, iar potrivit art.13 alin.4 din OG 2/2001, prin legi speciale, pot fi prevăzute și alte termene de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale.

În speță, data constatării faptei, care este și data săvârșirii acesteia, este 07.03.2015. Deci începând cu data constatării faptei, respectiv, 07.03.2015, începe să curgă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 9 alin.3 teza finală din OG 15/2002, în care, procesul-verbal de constatare a contravenției trebuie întocmit și comunicat contravenientului.

Potrivit art. 25 alin.2 din OG 2/2001, comunicarea procesului verbal de contravenție, se face de către organul care a aplicat sancțiunea în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia. Aceasta înseamnă ca, procesul verbal de constatare a contravenției se comunică doar după aplicarea sancțiunii, chiar dacă data aplicării sancțiunii nu este aceeași cu data constatării săvârșirii faptei.

Coroborând art. 9 alin.3 teza finala din OG 15/2002, cu art. 25 alin.2 din OG 2/2001, Tribunalul reține că, devreme ce, potrivit art. 9 alin.3 teza finala din OG 15/2002, procesul-verbal de constatare a contravenției trebuie întocmit și comunicat contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenției, înseamnă că și aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale trebuie făcută tot în cel mult 30 de zile de la data constatării contravenției, întrucât, în caz contrar, raportat la prevederile art.25 alin.2 din OG 2/2001, nu ar putea fi comunicat procesul verbal de contravenție.

Citeste mai mult  Ordonanţă de plată. Condiții privind comunicarea somaţiei

Din cele ce preced, rezultă că art. 9 alin.3 teza finală din OG 15/2002, reglementează un termen special de prescripție a aplicării sancțiunii amenzii contravenționale, pentru contravențiile prevăzute de art. 8 alin.1 din OG 15/2002, respectiv de 30 de zile de la data constatării contravenției, interval în care nici nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1).

Or, în speță, este evident ca acest termen a fost depășit, odată ce procesul verbal de constatare a contravenției a fost întocmit la data de 10.08.2015, moment în care a fost aplicată și amenda contravențională în cuantum de 1750 lei, astfel că a intervenit excepția prescripției aplicării sancțiunii contravenționale.

Instanța de apel nu poate reține apărarea intimatei în sensul că termenul prevăzut de art.9 alin.3 din O.G. nr.15/2002 este termen prohibitiv, care doar interzice încheierea altor procese verbale de constatare a contravenției pentru fapta de a circula fără a deține rovinietă, limitând caracterul continuu al contravenției. Astfel, textul art.9 alin.3 din O.G. nr.15/2002 conține două teze care reglementează două aspecte diferite. În primul rând, legiuitorul dispune că procesul verbal de contravenție se va întocmi într-un termen de 30 de zile de la momentul constatării contravenției, iar în al doilea rând, se dispune că, tot în același termen, nu se pot încheia alte acte de sancționare pentru aceeasi contravenție.

Citeste mai mult  Denunțarea unilaterală a clauzei de neconcurență

Deci termenul de 30 de zile prevăzut de legiuitor are două funcții, atât de a limita momentul până la care se poate dispune sancționarea contravențională, cât și de a institui interdicția de a se încheia alte procese verbale de contravenție.

Referitor la efectele prescripției aplicării amenzii contravenționale asupra procesului verbal de contravenție, instanța de control judiciar reține că actul contestat nu va mai putea produce niciunul din efectele în vederea realizării cărora a fost emis, nici în ceea ce privește executarea sancțiunii principale și nici în ceea ce privește executarea eventualelor altor măsuri dispuse prin acesta.

Față de aceste aspecte, în baza art.480 C.proc.civ, instanța urmează a admite apelul și a constata ca fiind prescris dreptul de a aplica sancțiunea amenzii în cuantum de 1750 lei dispusă prin procesul verbal de constatare a contravenției nr.x/10.08.2015.” (Tribunalul Bacău, Decizia civilă nr. 886/5 iulie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >