Lipsa semnării procesului-verbal de contravenție de către un martor asistent

”Lipsa semnării procesului-verbal de către un martor asistent nu atrage de plano anularea acestuia, având în vedere că mențiunile a căror lipsă atrage nulitatea absolută și necondiționată a procesului-verbal sunt cele prevăzute expres și limitativ de art.17 din O.G.nr.2/2001, mențiuni printre care nu se află și obligativitatea semnării procesului verbal de un martor.

Astfel, lipsa semnăturii unui martor asistent atrage nulitatea relativă, virtuală a procesului-verbal, nulitate care, conform art.175 alin.1 din Codul de procedură civilă, este condiționată de existența unei vătămări care nu poate fi înlăturată decât prin desființarea actului. Aceasta trebuie să fie o vătămare care să afecteze drepturile procesuale ale petentului, și să îl pună pe acesta în imposibilitatea de a se apăra în mod eficient în cadrul procesului.” (Judecătoria Pașcani, Sentința civilă nr. 657 din 4 aprilie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >