Group 1

Lipsa semnăturii agentului constatator din cuprinsul procesului-verbal de contravenție

O condiție esențială pentru legalitatea procesului-verbal de contravenție este semnătura agentului constatator, semnătură care trebuie să existe pe toate exemplarele procesului-verbal de contravenție, lipsa acesteia fiind sancționată cu nulitatea absolută a actului.

Extras din considerentele sentinței nr. 73/2019 a Judecătoriei Blaj:

”La data de 22.09.2018 , petentul  a fost sancționat prin procesul-verbal de contravenție nr. xxxxx/22.09.2018 , pentru săvârșirea contravenției prevăzute și sancționate de art. 19 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 171/2010, cu amendă în cuantum de 5000 lei și sancțiunea complementară a confiscării materialului lemnos transportat. (…)

Instanța reține că, potrivit art. 17 alin.(1) din OG nr. 2/2001, procesul verbal de contravenție trebuie să cuprindă, sub sancțiunea nulității absolute, următoarele mențiuni: numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită și data comiterii acesteia și semnătura agentului constatator.

Prin urmare, o condiție esențială pentru legalitatea procesului-verbal de contravenție, este semnătura agentului constatator. Agentul constatator este învestit cu forță publică statală, iar modul de emanație a acestei forțe publice este tocmai semnătura sa, prin care se conferă putere de act autentic întregului înscris. Lipsa acestei formalități nu poate fi sancționată decât prin nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenție, întrucât, în această situație, actul administrativ este esențialmente inexistent, nefiind decât un înscris, în care au fost constatate anumite aspecte de către o persoană. Semnătura agentului constatator trebuie să poarte asupra tuturor exemplarelor procesului-verbal, neputând fi acoperită în nici un mod.

Citeste mai mult  Reducerea pensiei de întreţinere a minorului stabilită prin convenţie notarială

Analizând procesul verbal de contravenție nr. xxxxx/22.09.2018, depus de către petent, instanța constată că acesta nu este semnat de către agentul constatator (deși cel depus de intimată este semnat, este evident că semnătura a fost făcută ulterior, exemplarul depus de către petent nepurtând semne de contrafacere), motiv pentru care va admite plângerea contravențională formulată, cu consecința anulării procesului-verbal contestat.” (Judecătoria Blaj, Sentința civilă nr. 73 din 1 martie 2019, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >