Group 1

Lipsa unuia din elementele constitutive ale infractiunii de proxenetism, respectiv vinovăția în forma intentiei

25 septembrie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Potrivit art. 329 alin. 1 Cod penal din 1968 conţinutul legal al infracţiunii de proxenetism îl constituie îndemnul ori înlesnirea practicării prostituţiei sau tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o persoană.

Materialul probator al cauzei relevă că martora […] devenită soţia inculpatului […], a practicat prostituţia înainte de momentul la care l-a cunoscut pe inculpat şi a continuat această activitate în mod legal pe teritoriul Germaniei – stat în care prostituţia este legalizată şi acceptată ca activitate lucrativă generatoare de impozit la stat, sub condiţia practicării în locaţii speciale destinate acestei activităţi.

La dosarul cauzei nu există dovezi că martora ar fi practicat prostituţia pe teritoriul statului român şi nici că ar fi fost îndemnată de inculpat să o practice în Germania.

În acest context, sumele de bani câştigate de concubina inculpatului care a practicat prostituţia legal în Germania au reprezentat din perspectiva inculpatului, venituri licite, obţinute în condiţiile legii cu achitarea obligaţiilor fiscale în ţara pe teritoriul căreia a fost desfăşurată această activitate.

Citeste mai mult  Consecințele penale ale retractării declarațiilor de către persoana vătămată

Se remarcă faptul că şi inculpatul, la rândul său, a desfăşurat activităţi lucrative, care i-au adus venituri din muncă şi care alăturate celor obţinute legal de soţia sa au fost folosite pentru achiziţionarea de bunuri mobile si imobile.

Ori intr-o atare situaţie, se pune întrebarea dacă toate persoanele care primesc bani de la persoane care au practicat prostituţia în mod legal într-o altă ţară – rude, prieteni – pot avea calitatea de subiect activ al infracţiunii de proxenetism. Cert este însă că, legislaţia penală din România incriminează astfel de fapte, însă în situaţia de faţă trebuie avut în vedere împrejurarea că percepţia inculpatului a fost aceea că primind sumele de bani de la martora […] obţinute dintr-o activitate legală, după ce în prealabil aceasta şi-a plătit taxele şi impozitele aferente, nu săvârşeşte o faptă penală.

În cauză, curtea reţine că faptei de care este acuzat inculpatul îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii aşa cum bine a apreciat și instanţa fondului, respectiv vinovăţia în forma intenţiei. (Curtea de Apel Constanța, Decizia penală nr. 625/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >