Group 1

Litigiu având ca obiect malpraxis medical. Competenţă materială

28 iulie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

„Prin cererea formulată, reclamantul a arătat că „temeiul pretenţiilor îl reprezintă Legea nr. 95/2006 care instituie o răspundere civilă generală, legală, pentru unităţile sanitare” şi că solicitarea de reparare integrală a prejudiciului suferit se întemeiază, în plus faţă de textele legale menţionate mai sus, pe prevederile art. 1357, 1358 C. civ., cu luarea în considerare a calităţii de profesioniști a medicilor.

Astfel, contrar celor reținute de instanța de apel, din conţinutul cererii de chemare în judecată rezultă că reclamantul şi-a întemeiat demersul judiciar pe dispoziţiile speciale în materie, în complinirea cărora a apelat la dispoziţiile de drept comun ce reglementează răspunderea civilă delictuală.

Conform art. 676 din Legea nr. 95/2006 „instanţa competentă să soluţioneze litigiile prevăzute în prezenta lege este judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat”.

Înalta Curte reține că textul legal anterior citat instituie o competenţă materială şi teritorială specială de soluţionare a răspunderii civile delictuale în ceea ce priveşte actul medical de malpraxis în favoarea judecătoriei, care înlătură competenţa de drept comun raportată la criteriul valoric, întrucât norma specială are prioritate de aplicare atunci când vine în concurs cu norma generală, conform principiului specialia generalibus derogant.

Citeste mai mult  Întoarcerea executării silite solicitată pe cale separată. Instanța competentă

Înalta Curte constată că sunt fondate criticile recurenților pârâți, cu privire la aplicarea greşită a legii, respectiv a art. 676 din Legea nr. 95/2006, care instituie o competenţă specială a cererilor de chemare în judecată ce au ca obiect malpraxis medical.

Aceasta deoarece curtea de apel a reținut că, deşi natura daunelor solicitate este diferită, cauza acestora este comună, izvorând din răspunderea civilă delictuală determinată de aceeaşi situaţie de fapt.

Înalta Curte constată și că reclamantul şi-a întemeiat pretenţiile pe dispoziţiile legii speciale, trimiterea la normele dreptului comun fiind în completarea acestui temei juridic, aşa încât şi norma de competenţă se regăseşte în aceeaşi lege specială.” (ICCJ, Secţia I civilă, Decizia nr. 62/2015, www.scj.ro)

O soluţie în acelaşi sens aici.

Cuvinte cheie: > >