Lucrări executate fără autorizație de construire. Problema privind prescrierea aplicării sancțiunii contravenționale, la ÎCCJ

2 aprilie 2019 Drept Civil

Tribunalul Gorj a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție solicitându-i pronunțarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea problemă de drept : Prevederile art. 26 alin. (1) lit. a raportat la art. 31 coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii se pot interpreta în sensul că pentru contravenţiile constând în executarea totală, fără autorizaţie de construire, a unei construcţii ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată, termenul de prescripţie a dreptului de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 curge de la data la care autoritatea competentă a constatat comiterea faptei?

Problema de drept nu-și găsește o soluționare unitară în practica instanțelor deoarece în aplicarea dispozițiilor art 37 alin. 5 din Legea nr. 50 /1991 există instanțe care consideră că termenul de prescripție a dreptului de a aplica sancțiunea contravențională nu începe să curgă la terminarea edificării construcției cât timp pentru această construcție nu s-a eliberat autorizație de construire, în accepțiunea legii speciale o astfel de construcție nefiind finalizată.

Citeste mai mult  BNR. Măsuri menite să atenueze impactul situației generate de epidemia de coronavirus asupra populației și companiilor românești

Pe de altă parte există instanțe care consideră că dreptul de a aplica sancțiunea contravențională prevăzută de art. 26 din Legea nr. 50/1991 este prescrisptibil în termenul de 3 ani de la data terminării construcției reglementat de art. 31 indiferent dacă pentru această construcție s-a eliberat sau nu autorizație de construire.

Completul de judecată care a decis sesizarea ÎCCJ consideră, pe de o parte, că din dispozițiile art. 31 ar rezulta că după trecerea unui interval de timp de 3 ani de la data la care lucrările de edificare a construcției fără autorizație au fost finalizate, dreptul autorităților locale de a constata că această faptă este contravenție și de a aplica sancțiunea amenzii se prescrie. Se impune a lua în considerare că, deși dispozițiile art 31 se referă în mod expres doar la prescrierea dreptului de a constata contravenția și de a aplica amenda fără a face referire expresă la posibilitatea de aplica ssancțiunea complementara a obligării la desființarea construcțiilor executate fără autorizație, prin dispozițiile art 28 alin. 1 și 3 se prevede că: ”(1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum și, dupa caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizației sau de desființare a lucrărilor executate fără autorizație ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenției. (3) Măsura desființării construcțiilor se aplică și în situația în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenției, contravenientul nu a obtinut autorizația necesară.”

În consecință, completul de judecată constată că legiuitorul a înțeles să condiționeze aplicarea sancțiunii complementare a obligării de a desființa construcția de faptul constatării contravenției urmat de întocmirea procesului verbal de contravenție și de aplicarea sancțiunii amenzii cu sau fără stabilirea unui termen pentru intrarea în legalitate. Această reglementare este în acord cu prevederile art. 5 alin. 3 din OG nr. 2/2001 care califică drept sancțiuni contravenționale complementare” desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială.” Așadar, cum prin dispozițiile art 31 se înlătură posibilitatea de a aplica amenda contravențională, consecutiv este înlăturată și posibilitatea de a aplica sancțiunea complementară.

Citeste mai mult  Imposibilitatea consfinţirii acordului de mediere. Existența autorității de lucru judecat

Pe de altă parte, din dispozițiile art 37 alin. 5 din Legea nr. 50/1991 ar rezulta că prescrierea dreptului de a constata contravenția și de a aplica sancțiunile nu poate interveni cât timp construcția edificată fără autorizație de construire nu poate fi considerată finalizată niciodată. În raport de această ultimă dispoziție legală s-ar putea considera că dreptul de a sancționa astfel de fapte nu se prescrie niciodată.

Cuvinte cheie: > > >