Lucrări executate în lipsa autorizației de construire. Prescripția răspunderii contravenționale

Aplicarea art. 31 din Legea nr. 50 din 1991, care reglementează prescripţia răspunderii contravenţionale trebuie raportată la momentul terminării construcţiei, având în vedere că fapta contravenţională continuă a edificării construcţiilor fără autorizaţie de construire are un moment de consumare, care coincide cu începerea executării lucrărilor de construcţie, precum şi un moment de epuizare, care constă în terminarea acestor lucrări, acesta fiind momentul săvârşirii faptei.

Nu se poate considera că săvârşirea faptei de efectuare a lucrărilor de construire fără a avea autorizaţie în acest sens, ori cu încălcarea autorizaţiei se comite continuu, până la finalizarea în sens juridic a construcţiei, respectiv până la intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei sau prin respectarea prevederilor acesteia.

Interpretarea contrară, potrivit căreia săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art. 26 din Legea nr. 50/1991 poate fi sancţionată o perioada de timp nedeterminată, de la momentul începerii lucrărilor de construcţie, până la momentul obţinerii autorizaţiei de construire, ar fi nu doar contrară textului legal, dar şi raţiunii instituţiei prescripţiei răspunderii contravenţionale.

Citeste mai mult  Rambursarea anticipata integrala a creditului – clauza abuziva?

Din modul de redactare al procesului verbal reiese fără dubiu că la data constatării contravenţiei lucrarea fusese finalizată, astfel că nu poate fi reţinută apărarea apelantului potrivit căreia data săvârşirii faptei este data constatării. Agentul constatator avea obligaţia de a face cercetări pentru a afla data terminării acestei lucrări, aceasta fiind şi data săvârşirii contravenţiei, cu atât mai mult cu cât procesul verbal de contravenţie, fiind un act administrativ, nu poate fi completat cu elemente extrinseci. Întrucât procesul-verbal atacat nu cuprinde o asemenea menţiune, referitoare la data edificării gardului, potrivit art. 17 din OG nr. 2/2001, acest act este lovit de nulitate absolută. (Tribunalul Caraș Severin, Decizia nr. 437/A /17 Mai 2016, portal.just.ro)

O altă soluție în același sens: AICI. 

Cuvinte cheie: > > >