Marea Cameră a CEDO aprobă refuzul instanțelor naționale de a redeschide procesul penal ca urmare a unei hotărâri a Curții de constatare a unei încălcări a Convenției

12 iulie 2017 CEDO

În hotărârea din 11 iulie 2017 în cauza Moreira Ferreira împotriva Portugaliei (nr. 2) (cererea nr. 19867/12), Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului, cu nouă voturi la opt, a constatat că nu a fost încălcat art. 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil) din Convenția europeană a drepturilor omului.

Cauza privește respingerea de către Curtea Supremă din Portugalia a unei cereri depuse de către reclamantă pentru revizuirea unei hotărâri penale ca urmare a unei hotărâri pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la 5 iulie 2011, prin care a constatat o încălcare a articolului 6 § 1.

Curtea Supremă din Portugalia a repsins cererea de revizuire considerând că lipsa unei audieri a reclamantei în fața Curții de Apel a constituit o neregularitate procedurală, care nu este supusă revizuirii. Instanța supremă portugheză a considerat că, în conformitate cu legislația națională, o revizuire poate să nu fie admisă în situația în care condamnarea reclamantei nu a fost incompatibilă cu hotărârea Curții Europene și nu există indoieli serioase privind temeinicia acelei condamnări.

Citeste mai mult  CEDO condamnă România - 6 octombrie 2015

CEDO a reiterat jurisprudența sa conform căreia Convenția nu garantează dreptul la redeschiderea procedurilor și s-a referit la lipsa unei abordări uniforme în rândul statelor membre cu privire la procedurile de funcționare a mecanismelor de redeschidere.

CEDO a subliniat că, în hotărârea sa din 5 iulie 2011, Camera a considerat că o nouă judecată sau o redeschidere a procesului ar reprezenta „în principiu, un mod adecvat de redresare a încălcării“. O nouă judecată sau redeschiderea procesului a fost astfel descrisă ca o soluție adecvată, dar nu obligatorie sau exclusivă.

Curtea s-a abținut astfel de la a da indicații obligatorii cu privire la modul de executare a hotărârii sale. CEDO nu a putut concluziona că interpretarea hotărârii Curții din 2011 de către instanța supremă, în ansamblul său, a fost rezultatul unei vădite erori de fapt sau de drept care să conducă la o negare a justiției.

Având în vedere principiul subsidiarității, precum și modul de redactare a hotărârii Curții din 5 iulie 2011, CEDO a considerat că refuzul Curții Supreme de a redeschide procesul așa cum a solicitat reclamanta nu a denaturat concluziile acestei hotărâri și că motivele pe care s-a bazat se încadrează în marja de apreciere a autorităților naționale.

Cuvinte cheie: > > >