Marja de eroare a aparatului radar. Plângere contravențională admisă în parte. Menținerea amenzii

Prin aplicarea marjei de eroare a aparatului radar, instanța a constatat că se ajunge la diminuarea cuantumului cu care ar fi fost depășită viteza legală și, în consecință, a apreciat că se impune înlăturarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule, nu și a amenzii contravenționale.

”Prin procesul-verbal _ petentul a fost sancționat contravențional cu amendă _ și sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a mai conduce autovehicule pe drumurile publice 90 de zile, reținându-se în sarcina sa faptul că__ a condus autoturismul cu nr de înmatriculare X, cu viteza de 125 km/h , în zonă de limitare la 70 km/h, înregistrat radar și filmat. Petentul a semnat procesul-verbal atacat fără obiecțiuni.

Verificând plângerea din perspectiva art. 31 din OG nr. 2/2001, instanța a constatat că aceasta a fost depusă în termen legal. (…)

Pe fond, s-au reținut următoarele: (…)

Referitor la solicitarea de reîncadrare juridică a faptei, urmare aplicării marjei maxime de eroare, de 4%, instanța a respins-o pentru următoarele considerente:

Norma de metrologie legală 021-05 stabilește cerințele metrologice și tehnice pe care trebuie să le îndeplinească cinemometrele pentru a putea fi introduse pe piață, puse în funcțiune sau utilizate în măsurătorile de interes public. Marja de eroare menționată este acceptată, din punct de vedere tehnic, pentru a putea aviza, din punct de vedere tehnic și metrologic, un cinemometru.

Citeste mai mult  Încuviințare executare silită. Lipsa dovezii calității de creditor a cesionarului

Or aceasta nu înseamnă că aparatul cu care a fost înregistrat petentul avea eroarea maxim tolerată, de fix + 4% și această eroare exista obligatoriu la momentul înregistrării vitezei cu care circula petentul.

Este adevărat că un dubiu rezonabil profită contravenientului, însă instanța a constatat că în prezenta cauză nu suntem în prezența unui dubiu rezonabil, întrucât este foarte puțin probabil ca aparatul cu care a fost înregistrat petentul să înregistreze viteze cu eroarea maximă admisă de + 4% și această eroare să fi existat fix la momentul înregistrării petentului.

Față de cele mai sus reținute, în cauză fiind întrunite elementele constitutive ale răspunderii contravenționale, instanța a respins ca nefondată plângerea contravențională. (…)

Examinând apelul prin prisma celor invocate, Tribunalul constată că acesta este fondat, urmând să-l admită în sensul admiterii în parte a plângerii formulate de contravenient, cu înlăturarea sancțiunii complementare privind dreptul de a conduce autovehiculul.

Potrivit pct.3.1.1 lit.b din NML 021-05, erorile maxime tolerate între măsurarea vitezei în condiții normale de trafic pentru cinemometrele care funcționează numai în regim staționar este de + – 4km/h, pentru vizeze de până la 100 km/h, și de + – 4% din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h.

Aplicarea marjei de eroare de 4% conferă procesului verbal de contravenție un dubiu cu privire la viteza înscrisă și înregistrată de aparatul radar, iar acest dubiu profită contravenientului.

Ca atare, prin aplicarea marjei de eroare se ajunge la diminuarea cuantumului vitezei, cu care este depășită viteza legală, aceasta fiind sub 50 km.

Citeste mai mult  Inadmisibilitatea contestației în anulare exercitate împotriva deciziei pronunțate în procedura de filtru

În consecință, în cauză se impune înlăturarea sancțiunii complementare a dreptului de a conduce autovehicule reținută în sarcina apelantului.

În ceea ce privește cererile referitoare la înlăturarea amenzii contravenționale aplicată apelantului, sau înlocuirea acesteia cu sancțiunea avertismentului, instanța de apel apreciază că instanța de fond a efectuat o corectă apreciere a probelor depuse la dosarul cauzei, și nu se impune nici înlăturarea amenzii și nici înlocuirea acesteia cu măsura avertismentului.

Ca urmare, urmează să admită apelul formulat de apelant și să se înlăture măsura complementară a dreptului de a conduce autovehicule reținută în sarcina apelantului, urmând să se mențină celelalte dispoziții ale procesului verbal atacat.” (Tribunalul Bihor, Decizia civilă nr. 375A/CA/2015, www.rolii.ro)

A se vedea și Proces verbal de contravenție anulat. Neaplicarea de către agentul constatator a marjei de eroare a aparatului radar

Cuvinte cheie: > >