Mărturia mincinoasă. Înțelesul sintagmei ”a face afirmații mincinoase”

29 august 2021 Drept Penal

”Potrivit art.273 Cod penal fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori, face afirmații mincinoase ori nu spune tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care este întrebat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

”A face afirmații mincinoase” înseamnă a spune altceva decât cele știute, a declara ca fiind adevărat ceva ce nu corespunde cu cele cunoscute. Criteriul după care se stabilește dacă o afirmație este sau nu mincinoasă este reprezentat de aspectul dacă martorul a spus tot ce a știut și a perceput cu propriile simțuri sau a aflat, a auzit despre împrejurările respectiv că martorul trebuie să relateze despre cele asupra cărora este întrebat așa cum le-a cunoscut și le-a perceput el, chiar dacă nu corespunde cu celelalte mijloace de probă ale cauzei, indiferent că acestea sunt testimoniale sau sunt probe obținute științific.

Pentru ca afirmațiile mincinoase să constituie elementul material al infracțiunii de mărturie mincinoasă este necesar ca aceasta să privească „împrejurări esențiale” cu privire la care a fost întrebat, respectiv să se refere la obiectul cauzei, adică faptele principale ce se tinde a fi probate. În doctrină se arată că cerința de „esențial” este dată de eficiența probatorie a împrejurărilor, pertinența, concludența și utilitatea lor în cercetarea și soluționarea cauzei respective. Dacă afirmațiile nu s-au referit la împrejurări esențiale, fapta nu constituie infracțiunea de mărturie mincinoasă, deoarece martorul nu a împiedicat cu nimic înfăptuirea justiției. Prin urmare pentru subzistența infracțiunii de mărturie mincinoasă se cere ca martorul să fi făcut afirmații neadevărate asupra unor „împrejurări esențiale”, adică – în cauzele penale – asupra unor împrejurări de natură să conducă la stabilirea sau la înlăturarea răspunderii penale a inculpatului.” (Judecătoria Brașov, Sentința penală nr. 1269/4 august 2021, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >