Măsuri de drept penal în vederea respectării măsurilor dispuse pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică un  proiect de ordonanță de urgență care urmărește modificarea și completarea Codului penal după cum urmează:

I. Modificarea conținutului art. 326 – fals în declarații, prin majorarea minimului special în cazul infracțiunii tip, prevăzută la
alin.(1) și prin introducerea unei forme agravate la alin.(2), după cum urmează:
„Art. 326. Falsul în declarații
(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Fapta prevăzută la alin.(1), săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.”

II. Modificarea conținutului art. 352 – zădărnicirea combaterii bolilor, prin introducerea unor noi fapte în sfera dreptului penal
și prin majorarea limitelor de pedeapsă. Astfel, la alin.(1) se incriminează, distinct de producerea sau nu a unei urmări, nerespectarea dispozițiilor autorităților privind carantina sau spitalizarea, textul fiind următorul:

Citeste mai mult  Decrete semnate de Președintele României - 2 noiembrie 2015

(1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Prin carantină se înțelege restricția activităților și separarea de alte persoane, în spații special amenajate, a persoanelor bolnave sau care sunt suspecte, într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării.

Se propune, la alin.(2), o majorare a pedepselor pentru persoanele care, nerespectând măsurile dispuse, determină răspândirea unei asemenea boli, textul fiind următorul:

„(2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani”.

De asemenea, o serie de noi texte propuse vizează noi forme de agravare, fie cu privire la persoanele care cu bună știință, săvârșesc fapte prin care transmit o boală infectocontagioasă, fie cu privire la consecințele care pot consta în vătămarea corporală sau moartea
uneia sau mai multor persoane.

Citeste mai mult  Decrete semnate de Președintele României - 20 octombrie 2015

III. Se propune o incriminare nouă – art. 352^1, a omisiunii declarării unor informații esențiale pentru depistarea și izolarea la timp a persoanelor infectate sau suspecte că ar fi infectate cu o boală infectocontagioasă:
„Art. 352^1 . Omisiunea declarării unor informații
Omisiunea persoanei suspectată de infectarea cu o boală infectocontagioasă de a declara acest lucru unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Necesitatea instituirii unui cadru normativ care să asigure, inclusiv prin intermediul normelor de drept penal, respectarea măsurilor dispuse pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, se arată în nota de fundamentare.

Cuvinte cheie: >