Mecanismul de compensare a condițiilor de detenție necorespunzătoare – proiect

3 noiembrie 2016 Noutati legislative

Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică Proiectul de Lege de modificare și completare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, potrivit căruia se instituie mecanismul compensatoriu în zile considerate executate din pedeapsă pentru condițiile de detenție necorespunzătoare din penitenciare.

Potrivit proiectului, toate persoanele private de libertate vor avea în mod automat vocația de a beneficia de liberarea condiționată, dacă au fost sau sunt cazate în condiții de supraaglomerare, însemnând un spațiu mai mic sau egal cu 3 mp/deținut.

Mecanismul este conceput ca un instrument juridic potrivit căruia,în vederea acordării liberării condiționate, în calculul pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată se include, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, executarea pedepsei într-un spațiu necorespunzător. Pentru fiecare perioadă de 30 zile executate în spațiu necorespunzător, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 3 zile din pedeapsa aplicată.

În sensul proiectului, se consideră cazarea unei persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate într-un spațiu necorespunzător, cazarea într-un spațiu mai mic sau egal de 3 mp/deținut,care se calculează prin împărțirea suprafeței totale a camerei de deținerela numărul de persoane cazate în camera respectivă, indiferent de dotarea spațiului respectiv, potrivit evidențelor proprii fiecărui loc de deținere.

Citeste mai mult  Reglementări privind detașarea salariaților români în cadrul UE

Proiectul propune să nu se considere cazare într-un spațiu necorespunzător perioadele în care persoana privată de libertate a fost:
a) în infirmerii din cadrul locurilor de deținere, în spitale din rețeaua sanitară a ANP sau din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății;
b) în tranzit;
c) transportată în vederea transferului între locurile de deținere.

De asemenea, compensarea cazării într-un spațiu necorespunzător de detenție nu se va aplica în cazul în care persoana a fost despăgubită pentru condiții necorespunzătoare de detenție, prin hotărâri definitive ale instanțelor naționale sau ale Curții Europene a Drepturilor Omului, corespunzător perioadei pentru care s-au acordat despăgubirile.

Totodată, reducerea fracțiunii de pedeapsă care este considerată ca executată pe baza zilelor considerate ca executate în compensarea cazării într-un spațiu necorespunzător nu poate fi revocată, astfel cum este prevăzut în cazul părții din durata pedepsei considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii școlare și formării profesionale.

Perioada pentru care se acordă zile considerate ca executate în compensarea cazării într-un spațiu necorespunzător se poate calcula începând cu 24 iulie 2012 (data pronunțării hotărârii Iacov Stanciu c. României).

Citeste mai mult  Avocat Dr. Daniel MOREANU: A fost publicată OUG a programului „Noua casă”. Urmează normele metodologice

În ceea ce privește procedura calculării părții din durata pedepsei considerată ca executată în compensarea condițiilor necorespunzătoare, aceasta a fost concepută ca fiind una din oficiu.

Astfel, în vederea calculării părții din durata pedepsei considerate ca executate, serviciul sau biroul regim penitenciar împreună cu serviciul sau biroul evidență din cadrul locului de deținere va întocmi, pentru fiecare persoană privată de libertate, o fișă individuală care să cuprindă perioadele de detenție și condițiile existente prin raportare la criteriul spațiu mai mic de 3 mp/deținut.

În ceea ce privește procedura de acordare a liberării condiționate, aceasta va urma dreptul comun, fiind completată cu trei aspecte, pentru asigurarea celerității:

  • La propunerea comisiei pentru liberare condiționată din penitenciar, cuprinsă într-un proces-verbal motivat, ce se transmite judecătoriei competente se anexează fișa individuală, precum și o declarație pe proprie răspundere a persoanei condamnate cu privire la existența sau inexistența pe rolul unei instanțe naționale sau la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a unei cereri cu privire la încălcarea art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale, din cauza nerespectării standardelor de detenție prin raportare la spațiul alocat.
  • Instanța va examina și rezolva, din oficiu, referitor la persoana condamnată, orice aspecte necesare soluționării cauzei. Cererile de liberare condiționată se vor soluționa de urgență și cu precădere.
  • În cazul în care se dispune liberarea condiționată și există depusă declarația pe proprie răspundere a persoanei condamnate cu privire la existența pe rolul unei instanțe naționale sau la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a unei cereri cu privire la încălcarea art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale din cauza nerespectării standardelor de detenție prin raportare la spațiul alocat, instanța dispune informarea despre aceasta a respectivelor instanțe naționale, precum și, după caz, Agentul Guvernamental la CEDO.

Cuvinte cheie: >