Menționarea eronată a datei în procesul-verbal de contravenție. Consecințe

”Prin procesul verbal de constatare a contraventiei nr. x06.09.2014 apelantul a fost sancționat contravențional întrucât a condus auto marca RENAULT cu nr. de înmatriculare Xpe DN1 în afara localității Băicoi fiind înregistrat de aparatul radar cu viteza de 129 km/h (29 km/h) și totodată inspecția tehnică periodică era expirată.

Fapta a fost constata prin mijloace tehnice, iar asa cum rezulta din plansa foto atasata la dosar s-a comis la data de 09.06.2014.

Din lecturarea motivelor, se constata ca argumentele apelantului vizeaza netemeinicia dar si nelegalitatea fata de aspectul inserat in procesul verbal respectiv data eronata a comiterii contraventiei alta fata de aceea ce rezulta din celelate mijloace de proba administrate in cauza.

Dispozitiile art. 17 din OG 2/2001 impun o analiza din oficiu, asa incat prin prisma acestora Tribunalul constat ca actul sanctionator desi cuprinde toate mențiunile prevăzute sub sancțiunea nulității, respectiv, anume numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită și data comiterii acesteia, precum și semnătura agentului constatator are inserat o data ce nu corespunde realitatii obiective, aspect ce naste un dubiu in privinta constatrii.

Citeste mai mult  Eroarea de fapt - cauză de neimputabilitate. Condiții

In acest sens Tribunalul apreciaza ca in mod gresit instanta de fond a apreciat ca acesta eroare nu poate constitui prin natura sa o vatamare ce nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului intrucat, in sarcina apelantului opereaza principiul ,, in dubio pro reo”.

Atat timp cat i din raportul intocmit de catre agentul constator si din plansele foto rezulta atasate la dosar rezulta ca fapta a fost comisa la data de 09.06.2014, in privinta acesteia nu a fost intocmit un proces verbal de constatare a contraventiei.

Insa fata de aspectul ca actul procesul-verbal de contravenție întocmit de agentul constatator învestit cu autoritatea statului constituie un act administrativ și beneficiază de prezumția relativă de legalitate și veridicitate pana la proba contrara cum din nic un alt mijloc de proba nu se poate retine ca la data de 06.09.2014 a fost comisa vreo contraventiei mergand pe acelasi principiu consacrat si in materie legala, Tribunalul va admite apelul si pe cale de cosecinta va schimba in tot sentinta apelata pe cale de consecinta va admite plangerea si va anula procesul verbal de constatare a contraventiei.” (Tribunalul Prahova, Decizia civilă nr. 1471/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >