Menţiunea greşită în dispozitivul hotărârii privind calea de atac

27 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Exercitarea căilor de atac este guvernată de principiul legalităţii, potrivit căruia căile de atac sunt instituite de lege, ceea ce înseamnă că o hotărâre judecătorească nu poate fi atacată pe alte căi decât cele expres prevăzute de lege.
Legalitatea căilor de atac implică totodată şi consecinţa că menţiunea greşită în dispozitivul hotărârii care se atacată nu acordă părţi o cale de atac pe care legea însăşi n-a prevăzut-o sau dimpotrivă, nu-i răpeşte părţii calea de atac pe cale legea i-a conferit-o. (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 508/4 septembrie 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >