Menţiunea înscrisă pe factura fiscală cu privire la plata penalităţilor nu poate fi asimilată unei clauze contractuale

Facturile fiscale sunt înscrisuri sub semnătură privată emise unilateral de către furnizor şi care configurează natura contractuală a raporturilor dintre părţi, dar numai cu privire la operaţiunile ce constituie obiectul ei: marfă, condiţii de predare, preţ. Menţiunea înscrisă pe factură cu privire la plata penalităţilor nu poate fi asimilată unei clauze contractuale, fiind un act unilateral şi nu rezultanta negocierii dintre părţi. Simpla acceptare a facturii de către destinatar nu semnifică, prin ea însăşi, realizarea acordului de voinţă asupra clauzei penale, deoarece simpla tăcere – dedusă din lipsa unor obiecţiuni la primirea mărfii – nu înseamnă acceptarea tacită a penalităţilor înscrise pe factură, iar semnarea facturilor de către conducătorul auto sau delegaţi, certifică numai primirea produselor. (Judecătoria Galaţi, Sentinţa civilă nr. 1159/2014)

Cuvinte cheie: > > >