Metodologia de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate – proiect

17 noiembrie 2016 Noutati legislative

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul „Ordinului comun pentru aprobarea metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate”.

În vederea stabilirii valorii bunurilor care urmează a fi valorificate, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate realizează de îndată după primirea solicitării de valorificareevaluarea acestora printr-o comisie de evaluare sauprin evaluatori autorizaţi, selectaţi cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

Comisia de evaluare este formată din 3 persoane, respectiv un preşedinte şi 2 membri. Componenții comisiei sunt desemnațiprin decizie de către directorul general al Agenţiei, din rândul inspectorilor de urmărire şi administrare bunuri.

Raportul de evaluare se întocmește în funcţie de următoarele criterii:
a. natura bunurilor;
b. gradul de uzură fizică şi morală a bunurilor respective;
c. prețul mediu practicat pe piața liberă pentru bunuri de categorie, cantitate și calitate similare,la care se adaugă, după caz, taxa pe valoare adăugată; în cazul loturilor mari de bunuri se pot utiliza preţurile cu ridicata practicate în zonă;
d. existența unui raport de evaluare sau preț de achiziție, dacă acesta a fost întocmit sau plătit în ultimele 12 luni;
e. caracterul sezonier.

Citeste mai mult  Măsuri pentru creșterea transparenței și integrității pe piața de capital

În situaţia în care bunurile mobile nu pot fi evaluate prin raportare la criteriile enimerate mai sus, comisia de evaluare propune directorului general angajarea unuia sau a mai multor evaluatori autorizaţi.

Valorificarea bunurilor prin licitație organizată de către Agenţie se realizează prin licitație publică directă sau prin intermediul magazinului virtual.

Proiectul de ordin poate fi consultat AICI.

Cuvinte cheie: >