MFP preia de la ANAF activitatea de soluționare a contestațiilor

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care propune crearea unor structuri specializate de soluționare a contestațiilor împotriva tuturor actelor administrative fiscale emise de organele fiscale din cadrul ANAF, în cadrul MFP care să soluţioneze inclusiv contestaţiile marilor contribuabili.

Potrivit proiectului, MFP preia de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrative fiscale emise de organul fiscal, posturile și personalul aferent acesteia.

La nivelul Ministerului activitatea de soluționare a contestațiilor se desfășoară de către structura specializată de soluționare a contestațiilor atât la nivel central cât și la nivel teritorial.
În ceea ce privește salarizarea personalului care se preia, acesta va fi aliniat la salariile personalului MFP urmare aplicarii prevederilor Legii-cadru nr.153/2017, beneficiind astfel de drepturile salalriale acordate potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice.

Citeste mai mult  Guvern: Măsuri urgente pentru creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor

Totodată, se propune reglementarea posibilității revocării deciziilor de soluționare a contestațiilor în cazul în care se constată că soluția adoptată de structura de soluționare a contestației nu este în conformitate cu dispozițiile legale incidente.

Cuvinte cheie: > > >