MFP. Propuneri de restructurare financiară

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de urgență privind instituirea unor facilități fiscale, prin care propune două mecanisme alternative procedurii de acordare a eșalonării la plată, reglementată în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel:

I. Măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion lei, bazată pe un plan de restructurare, plată eșalonată și supraveghere fiscală pe perioada înlesniri

De măsurile de restructurare propuse pot beneficia doar contribuabilii care au datorii mai mari de un milion lei, persoane juridice de drept public sau privat.

O asemenea măsură va putea fi aplicată pe o perioadă limitată de timp (6 luni) astfel încât contribuabilul care se află în această situație să ia o decizie cu privire la situația sa, în sensul de a-și restructura compania și de a plăti datoriile.

Măsurile de restructurare propuse vizează toate obligaţiile bugetare principale înscrise în certificatul de atestare fiscală, restante la 31 decembrie 2018 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscalā.

Restructurea vizează, de asemenea și obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale transmise spre recuperare organelor fiscale după data de 1 ianuarie 2019, precum şi amenzile de orice fel, indiferent dacă respectivele obligații au termenul de plată anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2019.

Citeste mai mult  Reducerea cotelor contribuțiilor sociale și a celor de impozitare a venitului și profitului - proiect

Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:
a) înlesniri la plata obligațiilor bugetare;
b) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare, în condițiile reglementate la art. 264 din Codul de procedură fiscală;
c) stingerea obligațiilor bugetare prin darea în plată a unor active ale debitorului, potrivit procedurii reglementate la art. 263 din Codul de procedură fiscală.
d) anularea unor obligații bugetare principale în proporție de 30%, 40% sau 50%, după caz, din totalul acestora și care nu poate avea ca obiect obligații bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat.

II. Anularea accesoriilor în cazul datoriilor sub un milion lei dacă obligațiile bugetare principale se achită până la 30 noiembrie 2019

Pentru debitorii care au datorii sub un milion de lei se propun următoarele facilități fiscale:

A. Anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la de 31 decembrie 2018, administrate de ANAF, cu următoarele condiţii:
– stingerea până la 30 noiembrie 2019 a obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018;
– stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor a obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 30 noiembrie 2019,
– depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
– depunerea, până la data de 30 noiembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.

Citeste mai mult  Posibilitatea interzicerii beneficiului liberării condiţionate

B. Anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 31 decembrie 2018 , administrate de ANAF, cu următoarele condiţii:
– declaraţia rectificativă să fie depusă până la data de 30 noiembrie 2019;
– obligaţia individualizată în declaraţia rectificativă să fie stinsă până la aceeaşi dată (30 noiembrie 2019)
– stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor a obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 30 noiembrie 2019;
– depunerea tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor;
– depunerea cererii de anulare a accesoriilor până la data de 30 noiembrie 2019.

C. Anularea tuturor accesoriilor, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată, administrate de ANAF, cu următoarele condiții:
– obligațiile bugetare principale au fost stinse până la 31 decembrie 2018;
– accesoriile aferente obligațiilor menționate anterior sunt datorate și nestinse la 31 decembrie 2018;
– stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor a obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 30 noiembrie 2019
– depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
– depunerea, până la data de 30 noiembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.

Citeste mai mult  Cum contestați raportul de inspecție fiscală și obligaţiile suplimentare de plată stabilite de ANAF

D. Anularea tuturor accesoriilor, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018, stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecţia fiscală din cadrul ANAF, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, cu următoarele condiții:
– diferențele de obligații principale să fie achitate în termenul de plată stabilit prin decizia de impunere;
– cererea să fie depusă în 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Cuvinte cheie: >