Modalitatea de desemnare a expertului contabil de către organul de urmărire penală. Norme incidente

4 octombrie 2021 Drept Penal Jurisprudenta

Dispoziţiile art. 331 alin. (1) C. proc. civ., referitoare la numirea expertului prin tragere la sorţi, nu sunt aplicabile în procesul penal în temeiul art. 2 C. proc. civ., întrucât Codul de procedură penală reglementează procedura numirii expertului.

Extras din încheierea nr. 131 din 12 februarie 2021 a I.C.C.J., Secţia penală, completul de 2 judecători de cameră preliminară; www.scj.ro:

”În ceea ce priveşte critica privind modalitatea de desemnare a expertului de către organul de urmărire penală, apreciată de contestator ca fiind arbitrară în lipsa tragerii la sorţi a acestuia, completul de 2 judecători constată că nu este întemeiată pe dispoziţiile legale incidente în cauză.

Potrivit art. 17 alin. (1) din O. G. nr. 2/2000, expertul este numit de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei judiciare.

Conform art. 173 alin. (1) C. proc. pen., expertul este numit prin ordonanţa organului de urmărire penală. (…)

Contrar susţinerilor contestatorului, normele procedurale incidente în materia numirii expertului în procesele penale nu prevăd ca desemnarea acestuia să se facă prin tragere la sorţi. Dispoziţiile art. 331 alin. (1) C. proc. civ., care prevăd tragerea la sorţi a expertului în cauzele civile, nu sunt aplicabile în speţă, nefiind incident principiul aplicabilităţii generale a Codului de procedură civilă şi în alte materii, reglementat în art. 2, în condiţiile în care dispoziţiile Codului de procedură penală reglementează procedura numirii expertului.”

Cuvinte cheie: > >