Modificarea cadrului legal privind ridicarea autovehiculelor

27 iunie 2016 Noutati legislative

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice precum și proiectul de hotărâre pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Stabilește situaţiile în care poate fi dispusă ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, prin raportare la pericolul pe care îl prezintă aceste vehicule pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. Astfel:

Ridicarea vehiculului se poate dispune de către polițistul rutier, în situația în care:
a) vehiculul este staționat:
1. pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă și la o distanță mai mică de 15 m înainte și după acestea;
2. pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 10 m înainte de acestea;
3. în intersecții, inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și în zona de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanță mai mică de 10 m de colțul intersecției;
4. în stațiile mijloacelor de transport public de persoane;
5. în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjenește circulația vehiculelor;
6. pe pistele obligatorii pentru pietoni și/sau bicicliști ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
7. pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai;
8. pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres și a celor naționale europene (E);
9. pe trotuar, cu excepția situațiilor în care staționarea este permisă prin mijloace de semnalizare rutieră corespunzătoare;
10. în zona de acțiune a indicatorului rutier ,,Oprirea interzisă” sau ,,Staționarea interzisă”, atunci când acesta este însoțit de panoul adițional cu semnificația ,,Ridicare autovehicule parcate neregulamentar”;
b) vehiculul este staționat în locurile de staționare rezervate vehiculelor cu regim de circulație prioritară ori vehiculelor aparținând instituțiilor publice, stabilite prin mijloace de semnalizare rutieră corespunzătoare;
c) este necesară eliberarea drumului public, în scopul:
1. permiterii intervenției serviciilor de urgență;
2. efectuării unor lucrări urgente pe un sector de drum;
3. adoptării unor măsuri de ordine și siguranță publică.

Citeste mai mult  Modificarea legilor justiției - proiect

Măsura este dublată de introducerea obligației administratorului drumului public de a de a delimita și semnaliza corespunzător sectoarele de drum public unde este interzisă staționarea vehiculelor pe o anumită distanță stabilită în metri, prin marcaje de începere și sfârșit al interdicției, numai pe prima bandă a sensului de mers.

Se instituie situațiile în care ridicarea vehiculului nu poate fi dispusă sau trebuie să înceteze executarea măsurii când:
– în vehicul este vizibilă prezența unor persoane,
– vehiculul aparține instituțiilor enumerate de lege, având în vedere regimul prioritar de circulație conferit de deplasarea „în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă”

Se instituie blocarea vehiculului, atunci când măsura anterioară nu este posibilă. Reglementarea se referă la vehiculele a căror masă maximă autorizată depășește 3,5 tone, care, evident, nu pot fi ridicate și transportate în condiții similare unui autoturism. Măsura este supusă, de asemenea, unor condiții, una dintre acestea referindu-se la situația în care staționarea vehiculului, în locul în care ar fi blocat, ar constitui un pericol imediat pentru siguranța sau fluența circulației pe drumul public; Blocarea vehiculului va consta în aplicarea unor dispozitive speciale pe roata din față a vehiculului, pe partea pe care acesta are amplasate comenzile de conducere, respectiv a unui avertisment scris, pe geamul lateral, corespondent comenzilor de conducere, cu privire la amplasarea dispozitivului și modalitatea de contactare a celui care a dispus măsura.

Dispoziția de ridicare/blocare a vehiculului va avea natura unui act administrativ, putând fi contestat potrivit Legii contenciosului administrativ, nr.554/2004, cu parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile. Informațiile care trebuie redate în cuprinsul dispoziției se referă la: prezența vehiculului în locul din care a fost ridicat (și, implicit, faptul că ocupa abuziv o anumită porțiune de carosabil); necesitatea aplicării măsurii tehnico-administrative (scopul fiind de a reda carosabilul celorlalți participanți la trafic, aflați în mișcare); starea vehiculului înainte de ridicarea acestuia (în acest sens, înregistrarea foto sau video devine o măsură necesară și utilă).

Pentru constatarea contravențiilor, se propune crearea unei prezumții legale că proprietarul sau utilizatorul vehiculului (înscris în evidențele autorităților) este conducătorul autovehiculului la momentul săvârșirii faptei; aceasta ar trebui să opereze numai în privința opririi neregulamentare și staționării neregulamentare, când se constatată fapta cu mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic (disponibile și pe autospecialele poliției rutiere) și lipsește persoana care a condus vehiculul la momentul săvârșirii faptei.

Citeste mai mult  Autorizaţia de securitate la incendiu se va putea obţine până la 30 iunie 2017

Proiectul conține și o serie de garanții, pentru proprietarul sau utilizatorul vehiculului, în situația în care acesta nu este autorul faptei; pe baza declarației sale sau a persoanei indicate ca fiind autorul contravenției, procesul-verbal încheiat se revocă și se încheie un nou proces-verbal, cu datele contravenientului.

Se propune abrogarea prevederii care permitea staționarea autovehiculului pe trotuar, atunci când lăţimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor era de cel puţin un metru.

De asemenea, se introduce suspendarea înmatriculării/înregistrării, ca măsură de retragere provizorie a dreptului de utilizare a unui vehicul pe drumul public, care să intervină de drept în condițiile prevăzute de OUG nr.195/2002; condițiile se referă la neîndeplinirea obligațiilor noului proprietar al autovehiculului de a solicita autorității de înmatriculare sau de înregistrare, în termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, transcrierea transmiterii dreptului respectiv și, după caz, emiterea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare. Ca măsură de sancționare, identificarea de către polițiștii rutieri a unui autovehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată, determină reținerea certificatului de înmatriculare și retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.

Proiectul de hotărâre pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Prin reglementarea propusă se stabilește faptul că

1. Măsura ridicării autovehiculelor staționate neregulamentar se dispune:

  • în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
  • în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia „Staţionarea interzisă” şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării;
  • pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m;
  • în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;
  • în pante şi în rampe;
  • în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia „Staţionare alternantă”, în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia „Zona de staţionare cu durata limitată” peste durata stabilită.
Citeste mai mult  Noi reglementări privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice

2. Măsura nu va fi dispusă iar executarea sa va înceta dacă în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

3. Se propune ca în dispoziția de ridicare a vehiculului, să fie redate o serie de informații relevante ce pot proba prezența vehiculului în locul din care a fost ridicat (și, implicit, faptul că ocupa abuziv o anumită porțiune de carosabil), necesitatea aplicării măsurii tehnico-administrative (scopul fiind de a reda carosabilul celorlalți participanți la trafic, aflați în mișcare), dar și starea vehiculului înainte de ridicarea acestuia (în acest sens, înregistrarea foto sau video devine o măsură necesară și utilă).

4. Regulamentul va prevedea explicit faptul că cele trei etape – ridicarea, transportul și depozitarea, reprezintă operațiuni ale măsurii tehnico-administrative și că aplicarea lor este supusă unor reguli: –

  • transportarea la locul de depozitare se poate face numai cu vehicule specializate, care asigură preluarea în totalitate a vehiculului transportat pe caroseria vehiculului transportor;
  • încetarea operațiunilor, dacă la vehicul se prezintă conducătorul auto, înainte de inițierea transportului către locul de depozitare; regula se circumscrie scopului urmărit de legiuitor, și anume îndepărtarea obstacolului de pe carosabil, și devine aplicabilă cu condiția plății contravalorii operațiunii de ridicare; aceasta constituie totodată și o garanție că nu vor exista situații abuzive, de solicitare a suportării unor cheltuieli care nu au fost efectuate (cele aferente transportului și depozitării vehiculului); –
  • depozitarea vehiculelor ridicate se va face numai în spaţii corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public;
  • stabilirea responsabilităților administratorului pentru perioada cât vehiculul se află în custodia sa (privind paza și integritatea bunului).

5. Cheltuielile aferente operațiunilor „se suportă de către deţinător”, care va putea pretinde restituirea vehiculului dacă face dovada achitării tarifului aferent operațiunii/ operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia.

6. Procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulament, se va aplica în mod corespunzător și de polițistul local atunci când potrivit legii are dreptul să dispună ridicarea vehiculelor.

Cuvinte cheie: >