Modificarea cererii de chemare în judecată

”Conform disp. 204 C. pr. civ., reclamantul poate să-și modifice cererea de chemare în judecată, sub sancțiunea decăderii numai până la primul termen la care acesta este legal citat; plecând de la aceste norme, instanța are de lămurit, pe de o parte noțiunea de modificare, iar pe de altă parte pe aceea de prim termen la care partea este legal citată.

Definind conținutul noțiunii de modificare a cererii, în lipsa oricăror prevederi legale, instanța apreciază că aceasta presupune inclusiv introducerea în proces, în calitate de pârâți a altor persoane; o cerere adițională poate cuprinde, atât modificarea obiectului cererii, cauza, cât și părțile.

***Precizarea vs modificarea cererii de chemare în judecată***

Având de lămurit chestiunea primul termen cu legală citare, conform disp. art. 153, 159 C. pr. civ. și următoarele, instanța definește citarea ca fiind încunoștiințarea părților la termenele de judecată, întrucât numai în aceste condiții părțile pot să-și susțină opiniile în condiții de contradictorialitate, instanța neputând dispune în cauză decât după ce cererile au fost puse în discuția părților legal citate. Așa cum atestă disp. art. 200 C. pr. civ., în procedura regularizării, prin comunicarea instanței cu părțile sunt complinite lipsurile cererilor, părțile fiind numai încunoștiințate nerealizându-se citarea.

Văzând dosarul instanței de fond, se reține că acțiunea intimatei reclamante a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei RV la data de 02.02.2015. La data de 03.03.2015, când pricina era în procedura regularizării, intimata reclamantă a învestit instanța cu o cerere adițională solicitându-se introducerea în cauză a apelantului în calitate de pârât.

Citeste mai mult  Australienii au votat în favoarea căsătoriei între persoane de același sex

Primul termen la care partea a fost legal citată a fost fixat la 26.05.2015 (…), partea nefiind decăzută din dreptul la a-și modifica cererea.” (Tribunalul Teleorman, Decizia civilă nr. 201/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >