Modificarea declaraţiilor date în calitate de persoană vătămată. Consecințe penale

16 iulie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

”Fapta inculpatului care, pentru a determina schimbarea încadrării juridice a faptei din aceea de tâlhărie – pentru care au fost judecaţi în stare de arest preventiv inculpaţii – în ceea de furt calificat – infracţiune în cazul căreia este aplicabilă instituţia împăcării, conform art. 231 alin. 1 şi 2 din Codul penal – în scopul împăcării cu inculpaţii, audiat în calitate de persoană vătămată în şedinţa publică din data de 25.03.2015 şi-a schimbat în faţa instanţei de judecată declaraţiile iniţiale din faza de urmărire penală, arătând că nu a fost agresat fizic în scara blocului (astfel cum rezultă din declaraţiile sale date în faza de urmărire penală), iar prin această schimbare de poziţie a urmărit să-i ajute pe inculpaţi să se sustragă de la răspunderea penală, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de favorizarea făptuitorului, prevăzute. de art. 269 Cod penal.

Inculpatul are calitatea de subiect activ nemijlocit al infracțiunii, chiar dacă în dosarul penal nr. 2../271/2014 al Judecătoriei O.. a avut calitatea de persoană vătămată, pe de o parte întrucât subiectul activ al infracțiunii de favorizare a făptuitorului nu este circumstanțiat, iar pe de altă parte întrucât infracțiunea comisă de făptuitorii favorizați se urmărea din oficiu, iar nu la plângere prealabilă. Tocmai prin comiterea infracțiunii inculpatul a urmărit conducerea organelor judiciare către o încadrare juridică eronată care permitea împăcarea, în scopul încetării procesului penal.

Citeste mai mult  Legea aplicabila in timp contractului de fideiusiune

Situația premisă a infracțiunii constă în aceea că persoanele favorizate erau inculpații (făptuitorii) care au comis infracțiunea de tâlhărie pentru care au fost condamnați definitiv prin sentinţa penală nr. 648 din data de 13.05.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în dosarul penal nr. 2../271/2014, definitivă prin decizia penală nr. 527/A/16.09.2015 pronunţată de Curtea de apel O…

Sub aspectul laturii obiective instanţa reţine că elementul material al infracțiunii constă în ajutorul dat de inculpat făptuitorilor în scopul sustragerii acestora de la răspundere penală, prin modificarea declaraţiilor date în calitate de persoană vătămată în scopul de a determina schimbarea încadrării juridice a faptelor imputate acestora într-o infracţiunea care permitea incidența instituției împăcării, care odată folosită conducea la încetarea procesului penal ca urmare a apariției unui impediment la exercitarea acțiunii penale. Astfel, favorizarea personală a fost realizată de inculpatul prin acțiunea de schimbarea a declarațiilor, care dacă ar fi fost reținută de instanță împreună cu manifestarea de voință de a se împăca ar fi condus la încetarea procesului penal (ajutor direct, intelectual).

Citeste mai mult  Procesul verbal încheiat de inspectorii antifraudă nu este un act administrativ fiscal

Urmarea imediată constă în starea de pericol privind înfăptuirea justiției.

Legătură de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei (ex re).

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea lui prin săvârșirea faptei. Scopul urmărit de acesta a fost sustragerea făptuitorilor de la răspunderea penală prin schimbarea încadrării juridice într-o infracțiune de furt şi împăcarea cu aceștia.” (Judecătoria Oradea, Sentința penală nr. 1129 din 28 noiembrie 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >