Modificarea fişei postului în mod unilateral de către angajator

10 iunie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Oricare funcţie presupune îndeplinirea unor atribuţii de serviciu care se regăsesc în fişa postului care emană de la angajator şi trebuie adusă la cunoştinţa salariatului.

Angajatorul are dreptul de a-i stabili salariatului atribuţii specifice funcţiei iar salariatul are numai opţiunea acceptării sau refuzului postului; ca atare acestea trebuie semnate de salariat.

Fişa postului reprezintă un document negociat în cadrul relaţiilor de muncă, de regulă la îndemâna angajatorului şi orice modificare presupune impunere din partea acestuia, iar pe de altă parte acordul salariatului (ar 37 C.muncii care consacră principiul negocierii).

Modificarea fişei postului în mod unilateral de către angajator nu este imposibilă în orice situaţie.
Astfel, schimbarea atribuţiilor postului nu are semnificaţia unei modificări a contractului individual de muncă şi în consecinţă încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă, dacă nu se ajunge prin aceasta la un alt specific al funcţiei.

Încredinţarea unor sarcini suplimentare care se încadrează în specialitatea salariatului nu constituie o modificare a felului muncii.

Citeste mai mult  Plangere contraventionala. Sarcina probei de a dovedi un fapt negativ

Art. 40 alin.1 C.muncii dă dreptul angajatorului să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii, atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat în condiţiile legii.

Dacă prin fişa postului pentru salariatul care este angajat ca expert local pe problemele romilor au fost stabilite şi atribuţii privind efectuarea anchetelor sociale în comunităţile romilor, aceasta nu echivalează cu o schimbare a felului muncii, cu atât mai mult cu cât acesta are şi atribuţii de identificare a situaţiilor de risc din comunitatea de romi şi de evaluarea a nevoilor comunităţii respective.
În ceea ce priveşte raportul de evaluare nu există nici un temei legal care să permită instanţelor de judecată să cenzureze evaluarea salariaţilor, singura situaţie în care instanţa se poate pronunţa fiind aceea a legalităţii procedurii în care s-a desfăşurat evaluarea.
Este prerogativa exclusivă a angajatorului potrivit art. 40, alin.1, lit. f ca în limita normelor interne, să aprecieze prin diferiţi factori activitatea salariaţilor. (Tribunalul Mehedinţi – Sentinţa civilă nr. 426 din 21.06.2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >