Modificarea legilor justiției – proiect

30 septembrie 2020 Noutati legislative

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică următoarele proiecte de lege:
– proiectul de Lege privind statutul magistraţilor din România,
– proiectul de Lege privind organizarea judiciară,
– proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Ministerul Justiției propune, printre altele, următoarele:

  • Eliminarea rolului actual al Ministerului Finanţelor Publice, instituţie din afara autorităţii judecătoreşti, în procedura de răspundere materială a magistraţilor pentru erori judiciare săvârşite cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă şi acordarea unui rol central în această procedură Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în calitate de garant al independenţei justiţiei (iar nu Inspecţiei Judiciare, aşa cum este în prezent);
  • Modificarea competenţei judecătorilor stagiari, în sensul lărgirii sferei de litigii care se judecă de aceştia şi a creşterii pragului valoric al litigiilor ce vor fi în competenţa lor, având în vedere natura cauzelor respective care se caracterizează printr-un grad scăzut de complexitate, asigurându-se o repartizare mai judicioasă a atribuţiilor între judecătorii care funcţionează la nivelul judecătoriilor;
  • Eliminarea unor dispoziţii inaplicabile, cum sunt cele referitoare la obligativitatea asigurării de răspundere civilă profesională a judecătorilor şi procurorilor pentru erori judiciare, în condiţiile în care, potrivit Constituţiei României, magistraţii răspund civil doar în cazul erorilor judiciare produse cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. Or, asigurările profesionale nu acoperă prejudiciile cauzate cu intenţie (rea-credinţă), dol sau culpă gravă (asimilată dolului ori intenţiei), se arată în expunerea de motive;
  • Clarificarea definiţiei unor abateri disciplinare, precum şi particularizarea gravei neglijenţe, prin stabilirea unor criterii de apreciere a acesteia, în vederea asigurării predictibilităţii textului în materie;
  • Desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție;
  • În materia completurilor care soluționează apelurile, revenirea la soluția anterioară anului 2018, de soluționare a apelurilor în complet de 2 judecători, dacă prin lege nu se prevede altfel.
Citeste mai mult  Amenzi dublate pentru cei care nu respectă calitatea în construcții. Legea a fost promulgată

Textul integral al proiectelor poate fi consultat pe site-ul Ministerului Justiției.

Cuvinte cheie: > >