Modificarea măsurilor luate cu privire la copil. Conţinutul sintagmei „schimbare a împrejurărilor”

18 decembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Modificările legislative aduse de Noul Cod civil, prin reglementarea autorităţii părinteşti, reprezintă o „schimbare a împrejurărilor”, în sensul dispoziţiilor art. 403 Noul Cod civil, fiind de necontestat că, prin înlocuirea la 1 octombrie 2011, a vechiului Cod al familiei, cu Noul Cod civil, s-a realizat o modernizare a legislaţiei vizând familia, în acord cu noile realităţi sociale marcate în special de aderarea la Uniunea Europeană, fiind reglementată pentru prima dată în mod expres instituţia autorităţii părinteşti, ce recunoaşte dreptul fundamental al copiilor de a fi crescuţi şi îngrijiţi de ambii părinţi. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă – complet specializat de familie şi minori, Decizia civilă nr. 537 din 10 iunie 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >