Modificarea OG privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii

26 august 2016 Noutati legislative

În ședința din 23 august 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei în vederea completării prevederilor art.21 din O.G nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu teza finală formulată de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios, după cum urmează:

Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.21 – În cazul în care contravenientul, cu rea-voinţă, nu se prezintă la primar pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, se sustrage de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, judecătoria, la sesizarea primarului, a unităţii de poliţie sau a conducerii unităţii la care contravenientul avea obligaţia să se prezinte şi să presteze activitatea în folosul comunităţii, poate înlocui această sancţiune cu sancţiunea amenzii. Sancţiunea amenzii contravenţionale stabilită în aceste condiţii nu mai poate fi înlocuită ulterior cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii

Cuvinte cheie: >