Modificarea și completarea NCPP

14 aprilie 2016 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului de Procedură Penală, propunere care are în vedere asigurarea anumitor aspecte referitoare la dreptul persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale de a beneficia de prezumția de nevinovăție până la dovedirea vinovăției prin hotărâre definitivă, precum și consolidarea dreptului de a fi prezent la propriul proces.

Propunerea legislativă vine în scopul punerii în aplicare a Directivei nr. 2016/343 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 65, din 11 martie 2016.

Potrivit documentului, exercitarea dreptului de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal nu poate fi utilizată împotriva suspectului sau inculpatului într-o etapă ulterioară a procedurii şi nu poate fi utilizată la coroborarea faptelor.

Suspectul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, nefiind obligat să îşi dovedească nevinovăţia respectiv are dreptul de a nu se autoincrimina şi de a nu coopera în cadrul oricărei proceduri penale.

Persoana poate fi condamnată în lipsă numai dacă a fost citată legal pentru fiecare fază a judecăţii sau a intrat prin alte mijloace oficiale în posesia unor informaţii cu privire la locul şi data procesului, a fost informată despre posibilitatea pronunţării unei hotarări în lipsă, precum şi dacă a fost reprezentată de un avocat ales sau desemnat din oficiu şi a beneficiat de apărare corespunzătoare în cadrul procesului.

Citeste mai mult  CCR. Modificări aduse Legii privind organizarea şi funcţionarea CSM, neconstituționale

Procedura de punere în executare a unei hotărâri definitive pronunţate în lipsa inculpatului poate fi declanşată numai dacă i s-a comunicat hotărârea şi numai după ce a fost informat în mod expres cu privire la dreptul la o nouă procedură de judecată sau la o cale de atac, la care are dreptul să se prezinte şi care permite o nouă stabilire a fondului cauzei, inclusiv examinarea unor probe noi care pot conduce la schimbarea hotărârii iniţiale, respectiv dacă persoana în cauză declară în mod expres că nu contestă decizia sau nu solicită o nouă procedură de judecată ori nu introduce o cale extraordinară de atac în termen de 30 de zile de la primirea informaţiei legate de hotărâre.

Cuvinte cheie: >