Modificări în domeniul fiscal de la 1 ianuarie 2017

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, iar noutăţile ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2017.

În domeniul Codului fiscal, se propune modificarea prevederilor referitoare la măsurile aplicabile contribuabililor care își recapătă codul de TVA după ce acesta a fost anulat organele fiscale, în sensul că: – aceștia vor factura cu TVA către clienți toate vânzările pe care le-au realizat în perioada în care nu au avut cod de TVA, putând astfel să-și recupereze de la aceștia taxa pe care au colectat-o, – pentru cumpărările aferente vânzărilor efectuate în perioada în care contribuabilii au codul anulat vor putea deduce TVA după reînregistrare, – beneficiarii acestora vor putea deduce taxa aferentă cumpărărilor efectuate în perioada în care furnizorul a avut codul anulat, – cheltuielile înregistrate de contribuabilii inactivi și de beneficiarii acestora, vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal privind impozitul pe profit, la reactivarea potrivit Codului de procedură fiscală, fie în perioada fiscală din anul în curs, fie prin rectificarea declarației de impozit pe profit a anului fiscal precedent.

Citeste mai mult  Marii contribuabili primesc o gură de aer: ANAF extinde cu șase luni perioada de grație pentru SAF-T

În ceea ce privește impozitul pe profit, se propune introducerea unor reglementări cu privire la stabilirea anului fiscal modificat. Astfel, se propun următoarele reguli:
a) dacă anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modificat include și perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat și 31 decembrie a anului calendaristic respectiv;

b) dacă se modifică perioada anului fiscal modificat, primul an nou fiscal modificat include și perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat și ziua anterioară primei zile a noului an fiscal modificat.

Cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, se propune modificarea prevederilor actuale în sensul diminuării limitei capitalului social al microîntreprinderilor de la 25.000 euro la 45.000 lei, pentru care se poate aplica opțiunea pentru plata impozitului pe profit. În acest context, se reglementează și situația persoanelor juridice care au nivelul capitalului social de 25.000 euro, și care au optat pentru plata impozitui pe profit, în sensul că, după intrarea în vigoare a acestor prevederi, își mențin statutul de plătitor de impozit pe profit chiar dacă nivelul capitalului se reduce până la noua limită de 45.000 lei. De asemenea, se propune introducerea unor prevederi potrivit cărora opțiunea pentru plata impozitului pe profit să poată fi aplicată și de către microîntreprinderile existente care au sau își majorează capitalul social până la noua limită de 45.000 lei, similar persoanelor juridice române nou înființate.

Citeste mai mult  Avocat Dr. Daniel MOREANU: Modificări importante în privința obligației societăților de a declara beneficiarii reali! A fost eliminată obligația depunerii anuale a acestor Declarații

Totodată, se prevede abrogarea prevederilor referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari precum și suspendarea până la data de 31 decembrie 2019, obligația depunerii declarațiilor informative (cod 392A, 392B și 393).

În domeniul Codului de procedură fiscală, se propune extinderea documentelor acceptate ca dovadă a plății în relația cu instituțiile publice, pentru toate modalitățile de plată existente la nivel național (internet banking, mobile banking, terminale de plata și ATM-uri aparținând instituțiilor de credit). Astfel vor fi recunoscute ca dovadă a plății, documentele printate în electronic, declarația pe propria răspundere cuprinzând detaliile plății, inclusiv transmiterea datelor în format electronic către instituțiile prestatoare care au aplicații de furnizare a serviciilor online. Verificarea încasării sumelor se realizează de către instituțiile publice.

Pentru a simplifica procedura de soluţionare a contestaţiilor sub aspectul măsurilor asiguratorii dispuse de organul fiscal, se propune ca împotriva deciziei prin care se dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cel interesat poate face contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare, fără parcurgerea procedurii prealabile.

Citeste mai mult  CCR. Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, neconstituţională

De asemenea, se propune reglementarea posibilității președintelui ANAF ca prin ordin să stabilească alte organe fiscale competente pentru emiterea unor acte de executare silită. Astfel, prin această măsură se urmărește, în contextul comunicării electronice dintre ANAF, ca organ fiscal central, pe de o parte, și bănci, în calitatea lor de terți popriți, pe de altă parte, implementarea unui mecanism mai rapid de comunicare în cazul înființării/ridicării popririlor, scopul fiind de a evita apariția eventualelor cazuri în care contribuabililor li s-au indisponibilizat și executat sume de bani care depășesc nivelul creanței pentru care s-a înființat poprirea.

Cuvinte cheie: > > >